Regel 30 Anhydrider

Et anhydrid er tenkt dannet ved at H2O blir avgitt fra to -COOH grupper i samme eller forskjellige karboksylsyremolekyler. Anhydridet får norsk navn ved å legge til -anhydrid i syrenavnet (med eller uten endelsen -syre).

Eksempel 30

eller (CH3-CO)2O

heter etansyreanhydrid eller eddiksyreanhydrid. (Engelsk: acetic anhydride)

b)

heter benzen-1,2-dikarboksylsyreanhydrid eller ftalsyreanhydrid

Spørsmål 30

Hva er navnet eller formelen for

a) propansyreanhydrid

b)

c)

Se fasit

tilbake

Emneord: skole, skolelab, kjemi
Publisert 28. mars 2011 09:44 - Sist endret 19. sep. 2011 10:05