Fasit: Regel 30 - Anhydrider

a) (CH3-CH2-CO)2O

b) Butandisyreanhydrid med trivialnavnet ravsyreanhydrid (succinic anhydride (eng.))

c) Sykloheksankarboksylsyreanhydrid

Tilbake til regel

Emneord: skolelab, kjemi, skole
Publisert 28. mars 2011 09:44 - Sist endret 19. sep. 2011 09:57