Fasit: Regel 32 - Andre nitrogenforbindelser enn aminer

a) CH3-CN (Tenkt syre: CH3-COOH, etansyre). Heter også cyanometan (se tabell 5) og metylcyanid.

b) Metanamid med trivialnavnet formamid

c) HCON(CH3)2

d) 2-Metylpropennitril med trivialnavnet 2-metylakrylnitril

e) 2,4-Dinitrofenylhydrazin

f) 2,4-Dinitrofenylhydrazonet av aceton, navn: propan-2-on-2,4-dinitrofenylhydrazon

g) Pentan-3-onoksim

h) C6H11-CO-NH-NH2

Tilbake til regel

Emneord: skolelab, kjemi, skole
Publisert 28. mars 2011 09:44 - Sist endret 19. sep. 2011 09:57