Fasit: Regel 46 - Gjentatt kompleks gruppe

a) Bis(2-kloretyl)sulfid med trivialnavn sennepsgass

b) Bis(tributyltinn)oksid

Tilbake til regel

Emneord: skolelab, kjemi, skole
Publisert 28. mars 2011 09:44 - Sist endret 19. sep. 2011 10:09