Regel 46 Gjentatt kompleks gruppe

Hvis en forbindelse har to eller flere symmetriske, komplekse grupper i molekylet, kan gruppene bli nevnt som gjentagende enheter med en forstavelse fra kolonne B i tabell 13. Småordet settes før navnet på den gjentagende gruppen som settes i parentes. Noen ganger når grupppen ikke er kompleks, men f.eks. en alkylgruppe, ville man kanskje velge et småord fra kolonne A for gruppen, men likevel må et ord fra kolonne B brukes.

Eksempel 46

a)

heter 1,1,1-triklor-2,2-bis(4-klorfenyl)etan

Her består stammolekylet av 2 C-atomer (etan). Til det ene C-atomet er det bundet tre Cl-atomer (1,1,1-triklor). Til det andre C-atomet er det bundet to identiske fenylgrupper med Cl-atomer i 4-stilling (4-klorfenyl). Disse to kompliserte gruppene på etan oppgis med bis og parentes. Stoffet er DDT, som er forkortelse for det halvsystematiske navnet DiklorDifenylTrikloretan.

b) (C10H21)3N heter tris(dekyl)amin. Småordet tri fra tabell 13A kan ikke brukes om antall grupper i dette tilfellet, fordi tridekyl er noe annet: tridekylamin er C13H27NH2.

Spørsmål 46

Hva heter

a) Cl-CH2-CH2-S-CH2-CH2-Cl

b) (CH3-CH2-CH2-CH2)3-Sn-O-Sn-(CH2-CH2-CH2-CH3)3

Se fasit

tilbake

Emneord: skolelab, skole, kjemi
Publisert 28. mars 2011 09:44 - Sist endret 19. sep. 2011 10:10