Forbindelser med spesielle stavelser i navnet

regel 46 - Gjentatt kompleks gruppe
regel 47 - Fjerne/legge til atom(er)/ion/gruppe
 

 

Emneord: skolelab, kjemi, skole
Publisert 28. mars 2011 09:44 - Sist endret 19. sep. 2011 10:10