Regel 47 Fjerne/legge til atom(er)/ion/molekyl

Noen forbindelser kan tenkes dannet ved en liten endring i formelen til andre forbindelser. Endringen består i å fjerne eller legge til et atom, et ion, et molekyl eller en atomgruppe i formelen til en forbindelse. Den nye forbindelsen får da et tillegg i navnet slik tabell 14 viser.

Tabell 14:  Formel for atom/atomgruppe/ion/molekyl som fjernes eller adderes, og navneendringen det fører til.

Atom/Atomgruppe/Ion/Molekyl som

legges til (+) 

fjernes (-)

Stavelse(r) som inngår i navnet
- H2O anhydro-
- O deoksy-
- H dehydro-
+ H hydro-
- H+ -id/-at
- H- -ylium
- H -yl
- CH2 nor-
+ CH2 homo-

Eksempel 47

a)

heter 1,2,3,4-tetrahydronaftalen

Her er det fire (tetra fra tabell 13A) H-atomer mer enn på naftalenmolekylet. (Se eksempel 13). H-atomene er i posisjonene 1,2,3 og 4. Tillegget av H-atomer oppgis med hydro-. (Trivialnavn tetralin.)

b)

Askorbinsyre (vitamin C)Didehydroaskorbinsyre

Når askorbinsyre virker som en antioksidant, blir den selv oksidert til didehydroaskorbinsyre (di betyr 2 og dehydro betyr bort med 1H). Forbindelsen blir også omtalt som dehydroaskorbinsyre.

c)

d)

e)

f)

Cystein


Homocystein

Spørsmål 47

a)

Tegn D-6-deoksygalaktose ut fra formelen for  D-galaktose som er gitt over. (Dette monosakkaridet har trivialnavn fucose og forekommer som blodgruppekarbohydrat og i tangarter (slektsnavn Fucus).

b) Aminosyren serin har systematisk navn 3-hydroksy-2-aminopropansyre. Tegn stukturformelene for homoserin.

c) Formelen for hormonet kortison er 

Tegn formelen for hydrokortison med endring i posisjon nr. 11 når du får vite at steroidskjelettet nummereres slik:

d) Hva vil du tro at den forenklede formelen for 19-nortestosteron (nandrolon) er ut fra nummereringen av steroider og formelen for det mannlige kjønnshormonet testosteron?

e) Formelen for kolesterol er

Hva er formelen for 7-dehydrokolesterol (provitamin D3)? Egentlig skulle navnet vært 7,8-didehydrokolesterol, men det brukes ikke.

Se fasit

tilbake

Emneord: kjemi, skole, skolelab
Publisert 28. mars 2011 09:44 - Sist endret 19. sep. 2011 10:11