Fasit: Regel 47 Fjerne/legge til atom(er)/ion/molekyl

Tilbake til regel

Emneord: skoellab, kjemi, skole
Publisert 28. mars 2011 09:44 - Sist endret 19. sep. 2011 10:10