Fasit: Regel 34 - Z-/E-isomere

a) E og cis

b) Z og cis

Tilbake til regel

Emneord: skole, skolelab, kjemi
Publisert 28. mars 2011 09:44 - Sist endret 19. sep. 2011 10:12