Regel 34 Z/E-isomere

I Z/E-systemet rangeres de forskjellige atomene/atomgruppene etter atomnummer. Først rangeres de to atom(grupp)ene ved det ene C-atomet i bindingen med hindret rotasjon, deretter de to ved det andre C-atomet i bindingen. Hvis de høyest rangerte atom(grupp)ene ved de to C-atomene sitter på samme side av referanseplanet, er forbindelsen Z. Sitter de på motsatt side, er forbindelsen E. I navnet setter vi først Z eller E i kursiv og i parentes med bindestrek, så navnet på forbindelsen.  (Z står for zusammen (ty.) = sammen, E for entgegen (ty.) = imot)

Eksempel 34

a)

heter (E)-1-brom-1-jod-2-kloreten

Til det ene C-atomet er Cl og H bundet. Cl har høyere atomnummer enn H, slik at Cl > H. Ved det andre C-atomet har I høyere atomnummer enn Br, slik at I > Br. De to høyest rangerte atomene ved hver sitt C-atom er altså Cl og I. Disse sitter på hver sin side av et tenkt referanseplan, og forbindelsen er derfor en E-isomer.

b)

heter (Z)-3-klor-2-metylbut-2-en-1-ol.

Til det ene C-atomet i dobbeltbindingen er det bundet et Cl-atom og et C-atom fra CH3-gruppen. Når Cl vurderes mot C, får vi Cl > C. Ved det andre C-atomet i dobbeltbindingen er det to ulike grupper og atomene i gruppene kan rangeres slik:

CH2OH:    C, O, H, H, H
CH3:         C, H, H, H

Da O > H, blir CH2OH > CH3

De to høyest rangerte gruppene er Cl og CH2OH. De ligger på samme side av referanseplanet, og forbindelsen blir derfor en Z-isomer.

Spørsmål 34

Er disse forbindelsene Z eller E? Er de cis eller trans?

Se fasit

tilbake

Emneord: kjemi, skolelab, skole
Publisert 28. mars 2011 09:44 - Sist endret 19. sep. 2011 10:14