Stereoisomere forbindelser

To stereoisomere forbindelser avviker i hvordan atomene i molekylene er ordnet i rommet, men alle atomene i de to typer molekyler har samme naboatomer og bindinger. I stereoisomere .

regel 33 - cis/trans-isomere 
regel 34 - Z/E-isomere
regel 35 - R/S-isomere
regel 36 - D/L-isomere
regel 37 - alfa/beta-isomere

Emneord: kjemi, skole, skolelab
Publisert 28. mars 2011 09:44 - Sist endret 19. sep. 2011 10:13