Regel 37 alfa/beta-isomere

Når et monosakkarid får ringstruktur ut fra en kjede, blir kjedens mest oksiderte C-atom (C-1 for -CHO eller C-2 for >CO) også kiralt, og to nye isomerer oppstår.Hvis -OH gruppen på dette nyetablerte kirale C-atomet er under et tenkt plan, er forbindelsen alfa. Er -OH gruppen over planet, er forbindelsen beta. Nedenfor er de såkalte Haworth-modellene for ringstrukturen til et monosakkarid benyttet.

Hvis det er fem C-atomer i tillegg til O-atomet i ringen, sier vi at molekylet er i pyranose-form. Er det fire C-atomer pluss O-atomet har vi furanose-formen. (W.N. Haworth (1883-1950) britisk kjemiker. Nobelprisen i kjemi i 1937.)

Eksempel 37

Her er ringformler (Haworth-formler) for noen monosakkarider:


α-D-Glukopyranose


β-D-Galaktopyranose


α-D-Glukofuranose


β-D-Fruktofuranose

Spørsmål 37

Oppgi så fullstendige navn du kan for disse formlene:

a)

b)

Se fasit

tilbake

Emneord: skolelab, kjemi, skole
Publisert 28. mars 2011 09:44 - Sist endret 19. sep. 2011 10:15