Regel 35 R/S-isomere

I R/S-systemet ser vi etter et C-atom som har fire forskjellige atomer eller atomgrupper bundet til seg. Et slikt C-atom kalles et kiralt C-atom. Disse fire atom(grupp)ene rangeres først etter atomnummer. Vi tenker oss så at atomet med lavest rang er lengst vekk fra øyet, og ser da mot dette gjennom det kirale C-atomet. Så følger vi "veien" fra det lavest rangerte atomet til det høyest rangerte. Hvis veien går med urviseren, er forbindelsen R. Går veien mot urviseren, er forbindelsen S. I navnet setter vi først R eller S i kurvis og med bindestrek, så selve navnet. ( R fra rectus (lat.) = rett, her høyre og S fra sinister (lat.) = venstre)

 Eksempel 35

heter S-1-kloretanol.

Forbindelsen CH3CH(Cl)-OH kan foreligge i to speilbildeisomerer. De 4 atom(gruppe)ene som er bundet til det kirale C-atomet, har rang slik:
Cl > O(H) > C(H3) > H, og vi må gå mot urviseren. Den tegnede forbindelsen blir derfor en S-isomer. 

Spørsmål 35

Melkesyre har formelen CH3-CH(OH)-COOH. Hva er det systematiske navnet med R/S-angivelse for dette melkesyremolekylet?

Se fasit

tilbake

Emneord: skolelab, kjemi, skole
Publisert 28. mars 2011 09:44 - Sist endret 19. sep. 2011 10:14