Fasit: Regel 35 R/S-isomere

R-2-Hydroksypropansyre fordi O(H) > C(OOH) > C(H3)> H

Tilbake til regel

Emneord: skolelab, kjemi, skole
Publisert 28. mars 2011 09:44 - Sist endret 19. sep. 2011 10:12