Regel 33 Cis-/trans-isomere

I cis-/trans-systemet ser vi på forbindelser med dobbeltbinding og på alisykliske hydrokarboner. Vi finner de to C-atomene som er bundet sammen slik at rotasjonen rundt bindingen er hindret. Hvis det til de to C-atomene er bundet to like atomer eller atomgrupper som ligger på samme side av et referanseplan, brukes betegnelsen cis. Ligger de like atomene eller atomgruppene på motsatt side av referanseplanet, brukes betegnelsen trans. Ordene cis og trans skrives i kursiv først i navnet. (cis (lat.) = på denne siden, trans (lat.) = på den andre siden.)

Eksempel 33

Alle de 6 atomene i molekylet ligger i ett plan, og referanseplanet står loddrett på dette. Kloratomene ligger på hver sin side av referanseplanet, og forbindelsen heter derfor trans-1,2-dikloreten.

b)

heter cis-1,3-dimetylsyklobutan

c)

heter cis-oktadek-9-ensyre. (Trivialnavn oljesyre)
 

Spørsmål 33

Hva er navnet eller formelen for

a)

b) trans-butendisyre med tillatt trivialnavn fumarsyre

c)

Se fasit

tilbake

Emneord: skole, skolelab, kjemi
Publisert 28. mars 2011 09:44 - Sist endret 19. sep. 2011 10:14