Møte i Programrådet for kjemiprogrammene onsdag 31.01.2018

Møtet holdes på VU55, kl. 13.15 - 15.00.

Innkalling og sakspapirer.

Godkjenningssaker

 • Referat fra møte 3/2017
 • Møteplan 2018

Orienteringssaker

 • 24 studenter har søkt om prosjekter dette semesteret. Det er 1 student på KJM3010, 20 studenter på KJM3020 og 3 studenter på KJM3030 Av disse er 15 programstudenter på kjemi, 7 på MENA og 2 er utvekslingsstudenter.
 • Karakterstatistikk og litt historikk over antall påmeldte kan finnes i karakterstatistikken for våren 2017 og høsten 2016.

Sak 1/18 Diskusjonssak: Utforming av prosjektbeskrivelse og risikovurdering for prosjekt- og masteroppgaver.

 • Ansvarsfordeling mellom student og veileder i utformingen av prosjektbeskrivelse og risikovurdering.
 • Signaturer

Sak 2/18 Diskusjonssak: Labrapporter, obligatoriske oppgaver og andre innleveringer ved Kjemisk institutt

 • Dagens regler bør gjennomgås før de lenkes opp fra de nye emnesidene.
 • Programrådet bør se på kravene som stilles til journalføring i begynneremnene i kjemi siden disse varierer en del. Det er planlagt et møte med alle laboratorieansvarlige i begynneremner med lab.
 • Regler og krav skal presenteres for nye programstudenter i løpet av våren.

Sak 3/18 Diskusjonssak: KJM3030 - prosjektoppgave.

Under "kort om emnet" står det i dag følgende: En 30 studiepoengs oppgave er mest aktuelt for utvekslingsstudenter og studenter som planlegger å avslutte studiene etter bachelorgrad. For studenter som tar sikte på masterstudier anbefaler vi en 10- eller 20 studiepoengs oppgave slik at prosjektarbeidet ikke går utover behovet for et solid teoretisk grunnlag. Ønsker programrådet at anbefalingen til bachelorstudenter i Kjemi og biokjemi skal opprettholdes? Hva med studenter som ønsker 30 poengs oppgave i bachelorgrade i tillegg til masteroppgaven?

Sak 8/17 Diskusjonssak: Emneevaluering 1. semester nytt program.

 • Status
 • Innspill om KJM1140 fra studentene.

Eventuelt

 

Publisert 30. jan. 2018 12:57 - Sist endret 7. feb. 2020 16:04