Saksregister

2022

Møte 1 - 18. februar 2022

Sak 01-22: Diskusjonssak og mulig vedtakssak. Videre arbeid med resultatene fra periodisk programevaluering.

Sak 02-22:  Diskusjonssak. Planlegging av periodisk programevaluering av masterprogrammet i kjemi.

Sak 03-22: Vedtakssak. Endre opptakskrav til studieretning organisk kjemi.

2021

Møte 1 - 5. mai 2021

Sak 01/21: Vedtakssak: Godkjenning av nytt avansert bacheloremne i anvendt maskinlæring.

Sak 02/21: Vedtakssak: Godkjenning av FYS3150-Computational Physics som fordypningsemne.

Sak 03-21: Vedtakssak. Periodisk programevaluering av bachelorprogammet i kjemi og biokjemi

Møte 2 - 10. september 2021

Sak 03-21: Vedtakssak. Periodisk programevaluering av bachelorprogammet i kjemi og biokjemi

Møte 3 - 27. september 2021

Sak 03-21: Sak 03-21: Vedtakssak. Periodisk programevaluering av bachelorprogammet i kjemi og biokjemi 

2020


Møte 1 - 14. februar 2020

Sak 1/20: Vedtakssak/orienteringssak. Konstituering av nytt programråd

Sak 2/20: Diskusjonssak/orienteringssak: Resultatene fra Studiebarometeret 2019

Sak 3/20: Orienteringssak: Generisk kompetanse på masternivå

Sak 4/20: Vedtakssak. Endringer i KJM5630/9630 Molekylmodellering

Sak 5/20: Diskusjonssak/vedtakssak: Vitnemålstekster for masterprogrammet i kjemi

Sak 7/20: Diskusjonssak: Emnesider for masteroppgaven

Møte 2 - 27. mai 2020

Fortsetter diskusjonen fra programrådsmøtet 14. februar 2020

Sak 6/20: Nye studieløp for bachelorprogrammet i kjemi og biokjemi

Møte 3 - 16. september 2020

Sak 1/20: Orienteringssak: Praksisemnet

Sak 2/20: Masterversjoner av emner på 3000-nivå

Sak 3/20: Revisjon KJM-MENA3120 - Uorganisk kjemi II

Sak 4/20: Orienteringssak: Nedleggelse/avlysning av emnet KJM-MENA5130/9130 - ikke-støkiometri og faserelasjoner i uoriganiske faste stoffer vår 2021?

Sak 5/20: Diskusjonssak: Opprettelse av nytt emne: Maskinlæringskurs

Sak 6/20: Orienteringssak: Endringsrapport i EpN

2019


Møte 1 - 18. februar 2019

Sak 1/19: Diskusjonssak: Emneevaluering høsten 2018

Sak 2/19: Vedtakssak: Generisk kompetanse for masterstudenter

Sak 5/19: Diskusjonssak: Rekkefølgen på emner i bachelorprogrammet Kjemi og biokjemi

Møte 2 - 22. mai 2019

Sak 1/19: Orienteringssak: Vitnemålstekster for Bachelorprogrammet i kjemi og biokjemi, begge studieretninger

Sak 7/19: Vedtakssak: Endring i bachelorprogrammets oppbygning

Sak 8/19: Vedtakssak: Opplegg for generisk kompetanse for masterprogrammet i Kjemi

Sak 9/19: Eventuelt

Møte 3 - 26. juni 2019

Sak 1/19: Nytt opplegg for profesjonell kompetanse

2018


Møte 1 - 31. januar 2018

Sak 1/18: Diskusjonssak: Utforming av prosjektbeskrivelse og risikovurdering for prosjekt- og masteroppgaver

Sak 2/18: Diskusjonssak: Labrapporter, obligatoriske oppgaver og andre innleveringer ved Kjemisk Institutt

Sak 3/18: Diskusjonssak: KJM3030 - prosjektoppgave

Sak 8/18: Diskusjonssak: Emneevaluering 1. semester nytt program

Sak 9/18: Eventuelt

Møte 2 - 9. april 2018

Sak 4/18: Diskusjonssak: Nytt emne i Strålevern

Sak 5/18: Vedtakssak: Endringer i KJM1101 - Generell kjemi

Sak 6/18: Vedtakssak: Forslag til revisjon av KJM1130 - Fysikalsk kjemi I - termodynamikk og kinetikk

Sak 7/18: Eventuelt

Møte 3 - 13. juni 2018

Sak 8/18: Diskusjonssak: Nytt emne: KJM5330/9330 - Soft Matter Nanobiotechnology

Sak 9/18: Diskusjonssak: Rapport fra ekstern programrådgiver

Sak 10/18: Vedtakssak: Endringer i KJM1140 - biokjemi

Sak 11/18: Diskusjonssak: CSE i bachelorprogrammet Kjemi og biokjemi

Sak 12/18: Vedtakssak: Forslag til ny emneanbefaling under "oppbygning og gjennomføring" på bachelorprogrammet Kjemi og biokjemi

Sak 13/18: Eventuelt

Møte 4 - 8. oktober 2018

Sak 15/18: Revisjon av emnet KJM3400 - Analytisk kjemi II

Sak 16/18: Nytt emne KJM2500 - Syntese og karakterisering

Sak 17/18: Nytt 3000-emne i elektrokjemi

Sak 18/18: Nytt emne i miljøkjemi: KJMxxx - Miljø og klimautfordringer

Sak 19/18: Eventuelt

Møte 5

Sak 20/18: Emneevaluering våren 2018

Sak 21/18: Eventuelt

2017

Møte 1 - 3. oktober 2017

Sak 1/17: Konstituering av rådet

Sak 2/17: Nytt emne KJM3050/4050 - Kjemididaktikk

Sak 3/17: Nytt emne 5255/9255 - NMR Spektroskopi

Sak 4/17: Nytt emne KJM3710 - Biogeokjemi

Sak 5/17: Diskusjonssak: Endret semester for KJM3400 - Analytisk kjemi II og opptakskrav til Masterprogrammet i kjemi

Møte 2 - 14. november 2017

Sak 6/17: Diskusjonssak: Programevaluering

Sak 7/17: Vedtakssak: Fritak for obligatoriske støtteemner i bachelorprogrammet i Kjemi og biokjemi

Møte 3 - 12. desember 2017

Sak 8/17: Diskusjonssak: Emneevaluering 1. semester nytt program

Sak 9/17: Vedtakssak: Overgangsordninger for KJM-MENA4010

Sak 4/17 videreført fra møte 1: Nytt emne KJM3xxx - Biogeokjemi

 

 

Publisert 23. okt. 2020 13:57 - Sist endret 11. feb. 2022 10:48