Møte i Programrådet for kjemiprogrammene mandag 09.04.2018

Innkalling, saksliste og referat.

Orienteringssaker:

  • Referat fra møtet 31.01.2018
  • Studiebarometeret 2018
  • Postertorg for bachelorstudenter
  • Studiestart 2018
  • Dialogmøtet
  • Status Interact og emnematrise

Sak 4/18 Diskusjonssak: Nytt emne i Strålevern

Emnet skal erstatte strålevernsmodulen (modul 27)i KJM-MENA4010 - Eksperimentelle metoder og er spesielt rettet mot studenter på studieretningen miljø- og kjernekjemi på masterprogrammet i kjemi. Emnebeskrivelse for nytt emne KJM5903 - Strålevern.

Programrådet hadde innspill til emnets omfang. UU har sett på saken, og konkludert at omfanget er godt innefor NOKUT norm. Emnet ble vedtatt opprette i forrige UU.

Sak 5/18 Vedtakssak: Endringer i KJM1101 - Generell kjemi

Etter høstens første gjennomkjøring av KJM1101 er det behov for noen mindre endringer, i tillegg til at det tibys et alternativt løp for de som ikke ønsker å følge så mye undervisning.

Ny, endret emnebeskrivelse.

Nåværende KJM1101 - Generell kjemi

Programrådet anbefaler endringen, og den er vedtatt i Utdanningsutvalgeti møtet 9.4.18. Oppdatering av nettsiden mangler.

Sak 6/18: Vedtakssak: Forslag til revisjon av KJM1130 - Fysikalsk kjemi I - termodynamikk og kinetikk

Ny, revidert emnebeskrivelse.

Nåværende KJM1130 - Fysikalsk kjemi I - termodynamikk og kinetikk

Programrådet anbefaler endringenog den er vedtatt i Utdanningsutvalgeti møtet 9.4.18. Det er mulig emnekoden må endres når laboratoriekurset endres til neste år.

Sak 7/18: Eventuelt

Publisert 5. apr. 2018 15:28 - Sist endret 13. juni 2018 13:12