Ute Krengel

Bilde av Ute Krengel
English version of this page
Telefon +47 22855461
Rom VU 74
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 26 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1033 Blindern 0315 OSLO

Faglige interesser

Gruppen til Ute Krengel bestemmer molekylstrukturene av proteiner ned til atomær oppløsning. Hovedfokuset er på proteiner av medisinsk interesse, og spesielt på protein-karbohydrat interaksjoner. Protein-karbohydrat interaksjoner er sentrale i mange biologiske prosesser (f.eks. interaksjoner mellom celler, cellulær signalisering og differensiering, og immunrespons).

Å forstå karbohydratenes rolle i disse prosessene, og hvordan de vekselvirker med proteiner er forventet å få avgjørende betydning for utvikling av nye behandlingsformer for mange sykdommer.

Forskningen innebærer et nært samarbeid med andre forskningsgrupper (biokjemikere, molekyl-modellerere, bioinformatikere samt NMR-spektroskopikere og massespektrometrikere), noe som garanterer at strukturstudier av utvalgte forskningsmål kan utføres hånd i hånd med protein "engineering", bindingsstudier, mikrokalorimetri og molekylmodellering.

Undervisning

Aktuelle forskningsmål

Lektiner (karbohydratbindende proteiner) fra bakterier, planter og sopp, toksiner, muciner og antistoff mot kreft.

Utvalgte referanser

Review series: Nature 2007, 446, 999-1051 and Science 2001, 291, 2337-2378.

U. Krengel & A. Imberty (2007), Crystallography and lectin structure database, In: Lectins: Analytical technologies (C. Nilsson, Ed.), Elsevier, pp.15-50.

G. Cordara & U. Krengel (2013). Lectin structure determination by X-ray crystallography – A hands-on approach. In: SPR Carbohydrate Chemistry Vol 39 (A. Rauter, Ed.), RSC, 222-246.

A. van Eerde, E.M. Grahn, H.C. Winter, I.J. Goldstein & U. Krengel (2015). Atomic-resolution structure of the α-galactosyl binding Lyophyllum decastes lectin reveals a new protein family found in both fungi and plants. Glycobiology 25, 492-501.

Å. Holmner, A. Mackenzie & U. Krengel (2010). Hypothesis: Molecular basis of cholera blood-group dependence and implications for a world characterized by climate change. FEBS Lett. 584, 2548-2555.

U. Krengel & P.A. Bousquet (2014). Molecular recognition of gangliosides and their potential for cancer immunotherapies. Front Immunol. 5, 325, 1-11.

D. Burschowsky, A. van Eerde, M. Ökvist, A. Kienhöfer, P. Kast, D. Hilvert & U. Krengel (2014) .Electrostatic transition state stabilization rather than reactant destabilization provides the chemical basis for efficient chorismate mutase catalysis. Proc Natl Acad Sci U S A. 111, 17516-21.

U. Krengel & S. Törnroth-Horsefield (2015). Coping with oxidative stress. Science 347, 125-6.

Curriculum vitae

CV (pdf)

Samarbeid

Deltaker i UiO Forskningsnettverk og satsinger

  • MLS
  • GLYCONOR
  • PROTSTRUC
Emneord: Kjemi, Biologisk kjemi, Livsvitenskap - life science
Publisert 12. juli 2010 14:42 - Sist endret 1. mars 2018 16:54
{## [call[include:feed, {, url, :, theurl, ,, override-feed-title, :, thetitle, ,, feed-title, :, true, ,, max-messages, :, 3, ,, include-if-empty, :, false, }]] – Failed to load feed: http://www.mn.uio.no/ibv/forskning/grupper/px/aktuelt/?vrtx=feed: java.io.IOException: Stream closed ##}