English version of this page

Innlevering og avslutning

Avslutning av masterstudiet

Avsluttende eksamen på masterstudiet består av innlevering av masteroppgaven, og en offentlig presentasjon med eksaminasjon etterpå.
Hovedinnlevering er 15. mai.
Senest 3 uker før innlevering må din hovedveileder sende inn skjema for melding om mastereksamen til instituttets studieadministrasjon.

Innlevering av masteroppgave våren 2021

Det er innført egne retningslinjer for levering av masteroppgave våren 2021 pga situasjonen med korona-viruset.
Du har mulighet til å utsette leveringsfristen gjennom egenmelding ved å fylle ut et nettskjema.  
Har du spørsmål, kontakt studieadministrasjonen ved Kjemisk institutt.

Mastereksamen våren 2021

Vårsemesteret 2021 blir alle mastereksamener gjennomført digitalt via Zoom pga korona-situasjonen. Dette betyr at du må gjøre noen tekniske forberedelser. Les UiO sin veiledning om digital mastereksamen for kandidat.


Eksamenskommisjonen setter opp et offentlig rom i Zoom der du presenterer oppgaven. Informasjonen om mastereksamenen din vil bli publisert på nettsidene til Kjemisk Institutt, men lenke til zoom  rommet vil ikke bli lagt ut. Du står fritt til å invitere andre til presentasjonen. Det skal ikke foretas opptak av muntlig eksamen.Etter presentasjonen foregår selve mastereksamen i et eget lukket rom i Zoom, med en intern og ekstern sensor.

Innlevering av oppgaven

Her finner du forsidemal for masteroppgaver ved MN

Masteroppgaven skal leveres til innleveringsfrist innen kl. 12.00 i Inspera. Dersom datoen for innlevering er på en lørdag/søndag/helligdag forlenges fristen til kl.12.00 påfølgende arbeidsdag.
Du finner informasjon om fremgangsmåte på MNs sider. 

Du skal også levere oppgaven til DUO vitenarkiv via studentweb

Trykking av oppgaven

Du kan bestille trykking av oppgaven din hos Reprosentralen, og få dekket inntil tre eksemplarer av oppgaven for deg og dine veiledere på instituttets regning.
Du må også laste opp oppgaven på nettsidene til Reprosentralen.

Kjemisk institutt vil i forkant av hovedinnleveringen sende ut en e-post til aktuelle kandidater med opplysninger om hvilken kontostreng (Sted-, Prosjekt- og Tiltakskode) som skal benyttes ved bestilling av trykking av masteroppgaven hos Reprosentralen.
Kjemisk institutt dekker inntil 600 kroner for trykking, inkludert fargesider.
Dersom du har mange sider med farger i oppgaven (flere enn 5-6) kan trykkekostnaden overstige 600 kroner, dette må du i så fall selv dekke (les mer på reprosentralens hjemmesider).

Utsatt frist på innlevering

Det kan innvilges utsatt innlevering av masteroppgaven ved uforskyldte problemer med prosjektet, eller ved kortvarig sykdom for kandidaten eller kandidatens barn.
Uforskyldte problemer med prosjektet må dokumenteres.
Ved sykdom skal dette dokumenteres ved legeattest som må leveres ekspedisjonen på Kjemisk institutt før innleveringsfristen  
Ny innleveringsfrist vil bli fastsatt av instituttet.

Eksempler på dokumentasjon ved tekniske problemer kan være dokumentasjon fra reparør, eller innføring i labjournal. Det må søkes med en gang sykdom eller problemer oppstår.

Alle endringer må godkjennes av instituttets programråd. 
Søknad om endring, som må signeres av deg og din(e) veileder(e), sendes/leveres til Bachelor- og masterprogramrådet i kjemi eller materialvitenskap v/studiekonsulenten.

Publisert 14. aug. 2018 00:01 - Sist endret 9. feb. 2021 15:00