Bidragsytere

Bidragsytere til periodesystemet.no

fra Kjemisk institutt, UiO om ikke annet er angitt.

Design og teknisk tilrettelegging

 • Vedde, John

Grunnstoffredaktører (alfabetisk)

 • Birkedal Nielsen, Renie K.
 • Fooladi, Erik - Høgskolen i Volda
 • Gørbitz, Carl Henrik
 • Haugsrud, Reidar
 • Jørgensen, Sissel
 • Mostad, Arvid
 • Nilsen, Ola
 • Norby, Poul
 • Norby, Truls
 • Omtvedt, Jon Petter
 • Pedersen, Bjørn
 • Schulz, Frøydis
 • Stølen, Svein
 • Tilset, Mats
 • Uggerud, Einar
 • Wibetoe, Grethe

Andre tekster 

 • Rignes, Vivi
 • Stølen, Svein

Innspill og kommentarer til tekster (alfabetisk)

 • Bremer, Per Oscar - GE Healthcare Medical Diagnostics, Oslo
 • Fjeld, Harald
 • Herstad, Gunnar
 • Holmaas, Lars Terje - GE Healthcare, Lindesnes Fabrikker
 • Karlsen, Ole Bjørn - Fysisk institutt, UiO
 • Myrset, Astrid Hilde - GE Healthcare Medical Diagnostics, Oslo
 • Selbekk, Rune - Naturhistorisk museum, UiO
 • Sørheim Stokkan, Therese

Foto og illustrasjoner (alfabetisk)

 • Aas, Per - Naturhistorisk museum, UiO
 • Fjeld, Harald
 • Foss, Øystein
 • Gørbitz, Carl Henrik
 • Karlsen, Ole Bjørn - Fysisk institutt, UiO
 • Selbekk, Rune - Naturhistorisk museum, UiO

Utvikling av ny versjon av periodesystemet.no 2019 (alfabetisk)

 • Rikke Julie Foss-Pedersen
 • Ida Krüger
 • Sandra Nilsen
 • Mikael Olausson

Flytting og tilrettelegging av tekst til ny versjon av periodesystemet.no 2019 (alfabetisk)

 • Karoline Fægri
 • Rasmus Fægri
 • Sissel Jørgensen
 • Elise Mohr-Skogan
 • Svein Tveit
Publisert 10. mars 2011 08:03 - Sist endret 18. feb. 2019 22:10