Om periodesystemet

Her finner du utdypende artikler om periodesystemet, om hvorfor disse sidene er laget og hvem som står bak. Periodesystemet.no ble pusset opp i 2019 og under finner du link til de nye sidene.

Grunnstoffenes navn gjennom tidene

 • Verdenskart
  Dagens navn på grunnstoffene

  I dag bærer ingen av de syv oldtidsmetallene norske navn etter himmellegemer, men navnemåten er brukt på grunnstoffer som er oppdaget senere.

 • skinnende-metaller-507
  Navngivningen i historisk perspektiv

  Opp gjennom tidene har det vært anvendt ulike navnemåter. En bestemt metode kunne dominere i én tidsepoke, mens en annen var vanlig i et annet tidsrom. Iblant ble en eldre navnemåte anvendt på et nyoppdaget grunnstoff fordi dette var beslektet med et tidligere beskrevet grunnstoff.

Grunnstoffenes opprinnelse

 • jordskorpa-507
  Mest av hydrogen og helium

  Viste du at nesten alle atomene i Universet er hydrogen eller heliumatomer? Ikke mindre enn 99.9 % av atomene utgjøres av disse to grunnstoffene. Resten av grunnstoffene utgjør kun 1 promille av alle atomer. I masseprosent utgjør hydrogen og helium til sammen 97.9 %.

 • nasa-strjerne-507
  Universets fødsel

  For cirka 15 milliarder år siden fant det sted en voldsom eksplosjon som frigjorde masse energi. Resultatet var en svært høy temperatur og i denne hendelsen som vi kjenner som Big Bang ble det dannet elementærpartikler; byggesteinene alle grunnstoffene er bygd opp av.

Grupper av grunnstoff

 • Graf som viser forekomst av enkelte lantanoider i jordskorpen. Det er mest Ce.
  Lantanoidene

  Lantanoidene er den største gruppen med naturlig forekommende grunnstoffer. Egenskapene til disse grunnstoffene er så like at når J. Gadolin i 1794 isolerte yttria som han trodde var oksidet til et eneste nytt grunnstoff, så inneholdt prøven hans sannsynligvis ikke mindre enn åtte til da ukjente grunnstoffer. Dette overrasket kjemikerne. Det var kun plass til to grunnstoffer mellom Ba og Ta i periodesystemet som eksisterte på de tider (Hf ble oppdaget først i 1923).

Om periodesystemet

Hvorfor?

Det finnes mange nettsider om periodesystemet. Noen av disse fokuserer på data, noen på haiku dikt om grunnstoffene, noen på opprinnelsen til grunnstoffenes navn og atter andre på tegneseriestriper og komikk - så man kan jo spørre om hvorfor vi ønsket å lage en norsk nettside om periodesystemet. Og det er vel nettopp det som er poenget; at siden er norsk, på norsk og etter hvert med fokus på norske forhold; norsk industri, norske forekomster osv.

Les mer om hvorfor periodesystemet.no og hvem som står bak.