Menneskefremstilte grunnstoffer

Grunnstoffene tyngre enn uran - grunnstoff nummer 92 - kjenner vi kun fordi vi har fremstilt dem i laboratorier. I en atomreaktor kan vi for eksempel bestråle tunge grunnstoff som uran med nøytroner.

Bilde fra et av de få laboratoriene i verden som har utstyr til oppdage nye grunnstoffer. Fra Dubna i Russland.

Uran tar opp et nøytron; et elektron sendes ut som en beta-partikkel og grunnstoff nummer 93 - neptunium - er dannet. Ved å forsette på samme måte kan grunnstoffene opp til nummer 100, fermium, dannes. Grunnstoffer tyngre enn dette kan kun lages ved å fusjonere atomkjerner. I en syklotron kan en passende atomkjerne akselereres. En stråle av disse atomene sendes så inn i en annen atomkjerne. Av og til vil disse to atomkjernene smelte sammen og danne en ny større atomkjerne.

Vitenskapen fortsetter søket etter nye grunnstoffer; og de nye grunnstoffenes egenskaper studeres. Disse studiene er imidlertid svært vanskelige siden de store tunge atomene som dannes kun har en levetid på en brøkdel av et sekund.

 

 

Av Svein Stølen
Publisert 8. juli 2011 13:56 - Sist endret 8. juli 2011 14:16