Mest av hydrogen og helium

Viste du at nesten alle atomene i Universet er hydrogen eller heliumatomer? Ikke mindre enn 99.9 % av atomene utgjøres av disse to grunnstoffene. Resten av grunnstoffene utgjør kun 1 promille av alle atomer. I masseprosent utgjør hydrogen og helium til sammen 97.9 %.

Fordelingen av antall atomer i Universet.

De aller fleste atomene i universet er hydrogenatomer, ca. 89 %. Dette har vitenskapere funnet ved å undersøke lyset fra stjernene i vår og andre galakser. Vi kan se at stjernene er bygget opp av de samme grunnstoffene vi finner på jorden og at fordelingen av grunnstoffer er den samme i hele universet. Denne gjennomsnittlige fordelingen finner vi også i vår egen galakse. Men kalde kloder slik som jorda skiller seg ut. Det er ikke mye hydrogen og helium på jorda. Hele 98.6% av jordas masse utgjøres av de åtte grunnstoffene oksygen, silisium, aluminium, jern, kalsium, natrium, kalium og magnesium. Det er dessuten store forskjeller mellom den aller ytterste delen av jorda, skorpen, og jordas indre. Mens jordskorpen inneholder 5.8 masse-% jern så inneholder jorda i gjennomsnitt 34.6 masse-% jern. Jordens kjerne består nemlig i all hovedsak av jern.

[jordas skorpe]
Fordelingen av antall atomer i Jordens skorpe.

 

[hele jorda]
Fordelingen av antall atomer i hele jorden.

Av Svein Stølen
Publisert 8. juli 2011 12:52 - Sist endret 8. juli 2011 14:06