Bakgrunn

Publisert 20. apr. 2011 08:40
Publisert 10. mars 2011 08:06

Periodesystemet.no har mottatt støtte fra Norsk Hydro.

I tillegg har lanseringen mottatt støtte fra Det matematisk Naturvitenskapelige Fakultet, UiO og fra Senter for Materialvitenskap og Nanoteknologi, UiO.

Opprettelsen av nye nettsider i 2019 har mottatt støtte fra Norsk Kjemisk selskap og Kjemisk institutt, UiO

Publisert 10. mars 2011 08:03

Bidragsytere til periodesystemet.no

Publisert 9. mars 2011 22:48

Kilder - periodesystemet.no

Publisert 9. jan. 2011 15:22

Rettigheter periodeystemet.no

Publisert 9. jan. 2011 15:22