Bakgrunn

Publisert 10. mars 2011 08:06

Periodesystemet.no har mottatt støtte fra Norsk Hydro.

I tillegg har lanseringen mottatt støtte fra Det matematisk Naturvitenskapelige Fakultet, UiO og fra Senter for Materialvitenskap og Nanoteknologi, UiO.

Opprettelsen av nye nettsider i 2019 har mottatt støtte fra Norsk Kjemisk selskap og Kjemisk institutt, UiO