Hvorfor og hvem?

Hvorfor?

Det finnes mange nettsider om periodesystemet. Noen av disse fokuserer på data, noen på haiku dikt om grunnstoffene, noen på opprinnelsen til grunnstoffenes navn og atter andre på tegneseriestriper og komikk - så man kan jo spørre om hvorfor vi ønsket å lage en norsk nettside om periodesystemet! Og det er vel nettopp det som er poenget; at siden er norsk, på norsk og etter hvert med fokus på norske forhold; norsk industri, norske forekomster osv.

Vårt mål er å presentere relativt lettlest informasjon om grunnstoffene og deres forbindelser. Målgruppe er kanskje mest av alt videregående skole, men vi håper nettsidene vil være interessante og inspirerende også for elever og lærere på ungdomsskoletrinnet og for den alminnelige dame og mann (og gutt og jente).

Hvem?

Arbeidet er utført som en stor dugnad. Mange ved Ki har vært involvert i utarbeidelsen av nettsidene, ved skriving, ved fotografering, i forbindelse med lanseringsutstillingen osv. Naturhistorisk Museum har hjulpet oss med bilder av mineraler.

Takk!

Periodesystemet.no og lanseringsutstillingen GRUNNSTOFFENE - verdens byggeklosser har mottatt støtte fra Norsk Hydro, Senter for Materialvitenskap og Nanoteknologi og Det Matematisk-Naturvitenskapelige Fakultet, UiO. Versjon 2.0 mottar støtte av Norges Forskningsråd og Oslo avdelingen av Norsk Kjemisk Selskap (NKS). Opprettelsen av nye nettsider i 2019 har mottatt støtte fra Kjemisk institutt, UiO og Norsk kjemisk selskap.

Publisert 20. apr. 2011 08:40 - Sist endret 2. sep. 2021 09:16