Sponsorer

Periodesystemet.no har mottatt støtte fra Norsk Hydro.

I tillegg har lanseringen mottatt støtte fra Det matematisk Naturvitenskapelige Fakultet, UiO og fra Senter for Materialvitenskap og Nanoteknologi, UiO.

Opprettelsen av nye nettsider i 2019 har mottatt støtte fra Norsk Kjemisk selskap og Kjemisk institutt, UiO

Publisert 10. mars 2011 08:06 - Sist endret 18. feb. 2019 22:17