Navn og symboler på oldtidsmetallene

I oldtiden kjente man til 7 metaller og 7 himmellegemer, og det var 7 dager i uken. Det er ikke til å undres over at menneskene syntes det var noe spesielt med 7-tallet og assosierte metaller og ukedager med planetene.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

Hvilken planet et metall ble forbundet med, var gjerne avhengig av fargen på metallet. Gull antydet solens strålende aurora, det hvite sølvet skinte som månen om natten, og den røde tinten til Mars ble forbundet med jern (rust?). Bly ble assosiert med Saturn fordi det virket som om Saturn beveget seg sakte, og det ville nok et «tungt» metall som bly også gjøre. Saturn, som var lengst vekk fra solen, brukte lengst tid på å fullføre et omløp i sin bane.

7 metaller var kjent

Oversikten nedenfor i tabell 1 viser navnene og symbolene på de 7 planetene og metallene som var kjent i oldtiden. Dessuten er navn på ukedagene gitt på flere språk. I glosene for ukedagene finnes (rester av) planetenes navn - ikke bare i latin, men også i levende språk som norsk, fransk og engelsk. Vi kan for eksempel ramse opp ukens dager med disse planetnavnene: søndag, mandag, mardi, mercredi, jeudi, fredag og saturday. Mandag er Månens dag, fredag stammer fra Frøya som var vår norrøne Venus, og søndag fra sunnurdagr (norrøn) for Solens dag.

 

Tabell 1 Metallnavn sammenlignet med navn på himmellegemer og dager i ulike språk.
Metall Gull Sølv Jern Kvikksølv Tinn Kobber Bly
Symbol gull (1K) solv (1K) jern (1K) kvikksolv (1K) tinn (1K) kobber (1K) bly (1K)
Himmel-
legeme
Sol Måne Mars Merkur Jupiter Venus Saturn
Dag
latin d.Solis d.Lunae d.Martis d.Mercurii d.Jovis d.Veneris d.Saturni
fransk dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samdi
engelsk Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
norsk søndag mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag

 

Middelalderens mennesker knyttet planetene og metallene så nær til hverandre mentalt at de også brukte samme navn på dem. Hvis man leser tekster fra 1500-tallet, kan det ofte være tvil om det er alkymi eller astrologi som presenteres. Også symbolene for planetene ble brukt om hverandre. Et par av symbolene i tabell 1 anvendes fremdeles. På orienteringskart står ♀ og ♂ for gamle kobber- og jerngruver. Men i dag er nok disse symbolene bedre kjent i en annen sammenheng. Symbolet for det bløte, formbare kobberet (♀) refererer seg nå til kvinnekjønnet, mens tegnet for det harde, sterke jernet (♂), som ble forbundet med krigsguden Mars, brukes om mann i biologien.

Alkymistenes hemmeligheter

Alkymistene arbeidet for å omvandle alt til gull, og deres fremgangsmåter ble holdt hemmelig. Det kunne være lurt å omtale blyacetat som Sucre de Saturne (fr.) - et navn som senere ble til blysukker i Norge. Da kobber var forbundet med Venus, og svovelsyre ble fremstilt ved destillasjon av kobbersulfat, kalte man på latin syren for Spiritus Veneris (spiritus (lat.) = ånd, noe flyktig). Senere, på slutten av 1700-tallet, fikk andre metallforbindelser også navn etter himmellegemer. Kjemikerne snakket da om nitrum Lunare (lat.) for sølvnitrat og Martial Chalk (eng.) for jernkarbonat.

Jern lages i Mars' ovn

I kjemien er det ikke lenger så mange spor etter den språklige sammenkoblingen av planeter og metaller. Best kjent er nok det engelske ordet mercury for kvikksølv og betegnelsen merkurater for negative kompleksioner med Hg som sentralatom. Planetnavnet Mars finnes igjen i ordet masovn fra Marsofen (ty.) for den ovnen som jern kan fremstilles i. På engelsk kunne man lese om saturnisme for blyforgiftning i bøker utgitt før 1940. I farmakologisk litteratur kunne man ennå i 1980-årene lese om lunar caustic (kaustikos (gr.) = etsende, brennende) for sølvnitratet som etser bort vorter.

Av Vivi Ringnes
Publisert 8. juli 2011 09:54 - Sist endret 8. juli 2011 12:35