Hvor mange typer snøkrystaller finnes det?

Når det snør er det ofte store snøfnugg som faller ned. Disse består av mange enkeltkrystaller som har festet seg til hverandre. Andre ganger faller det ned en og en krystall, og det er da vi kan finne de fineste krystallene.

Fig. 12. Inndelingen av snø i 7 grupper etter utseende, fra 1951 (fra ref [D]).

Under et snøfall kan alle krystallene se ganske like ut. De har f.eks. lange og tynne ”armer”. Ved neste snøfall ser de annerledes ut, kanskje har de nå korte og brede armer.

For at meteorologer og andre skal kunne beskrive snøen er det utarbeidet systemer for å klassifisere snøkrystallene. I 1951 delte man krystallene inn i 7 forskjellige klasser, mens 15 år senere ble tabellen utvidet til 80 forskjellige krystallklasser. (Denne tabellen inneholder i tillegg til snøkrystaller også iskrystaller som er dannet på bakken.)

Betyr så dette at det bare finnes 80 forskjellige typer snøkrystaller? Nei, dette er bare en kunstig inndeling for å kunne klassifisere og tallfeste snøfallet. I virkeligheten er det glidende overgang mellom alle gruppene, og variasjonsrikdommen er i prinsippet uendeligFig. 13.Inndeling av snø i 80 forskjellige grupper, fra 1966 (fra ref[E])..

Av Ola Nilsen
Publisert 2. apr. 2011 23:44 - Sist endret 3. apr. 2011 00:07