Snøkrystaller

 • snokrystall-v1-253 Vann er en forutsetning...

  Hver vinter dukker snøkrystallene opp, hvilket kan være til stor glede, men også forargelse. Ser vi nøye på dem ser vi at alle er forskjellige, men likevel med mange fellestrekk. Her skal vi se litt på hvorfor snøkrystallene er så like og likevel varierer så mye i form.

 • snokrystall-v2-507 Hva er en krystall?

  Før vi ser nærmere på snøkrystallene bør vi se litt på hva en krystall er. Krystaller er faste forbindelser, men det er slett ikke alle faste forbindelser som er krystaller. Det som skiller krystaller fra andre forbindelser er at det eksisterer et indre ordnet mønster.

 • Hvordan dannes snøkrystaller?

  Snøkrystallen vokser når vann setter seg utenpå en allerede eksisterende krystall. På den måten kan de molekylene som allerede sitter i krystallen lede de nyankommne inn på rett plass slik at orden oppretholdes.

 • snokrystall-figur2-507 Det magiske tallet er seks

  Alle snøkrystaller er ”seks-kantede”. Johannes Kepler (1611) prøvde i sin tid å forklare formen til snøkrystallene ut fra at de bestod av tett sammenpakkede bitte små iskuler.

 • snokrystall-figur4-507 Hvordan vokser en snøkrystall?

  En snøkrystall starter ofte livet sitt som en veldig liten vanndråpe. Dersom temperaturen er under null grader Celsius kan dråpen krystallisere og danne et lite, sekskantet prisme.

 • snokrystall-figur6-507 Hvorfor dannes stjerner?

  Når en krystall vokser bruker den opp vannmolekylene i luften omkring. Derfor dannes det en sone med mindre luftfuktighet i umiddelbar nærhet av krystallen. Etterhvert som krystallen blir større blir det kortere vei fra hjørnene på krystallen til områder med høyere luftfuktighet enn det er fra midten av sideflatene.

 • snokrystall-figur10a-507 Hva med temperaturen?

  Det er ikke bare luftfuktigheten som bestemmer krystallenes utseende og hvor hurtig de vokser, temperaturen er også veldig viktig. Snøkrystaller som vokser ved ulike temperaturer får forskjellig utseende.

 • snokrystall-figur12-507 Hvor mange typer snøkrystaller finnes det?

  Når det snør er det ofte store snøfnugg som faller ned. Disse består av mange enkeltkrystaller som har festet seg til hverandre. Andre ganger faller det ned en og en krystall, og det er da vi kan finne de fineste krystallene.

 • snokrystall-figur13-utsnitt-507 Hvorfor er alle forskjellig?

  Det heter seg at det ikke finnes to helt like snøkrystaller. Dette er nok riktig for krystaller som er dannet i naturen, men lager vi krystallene i laboratoriet vil vi kunne få dem like hver gang.

 • Referanser

  Les mer om snøkrystaller..