Peter Waage: Kjemiprofessoren fra Hidra

Peter Waage er den mest berømte norske kjemiker på 1800-tallet. Takket være massevirkningsloven lever hans navn videre i kjemibøker over hele verden. Han kom fra Hidra - en liten øy mellom Øst- og Vestlandet som den gang, da trafikken gikk lettere til sjøs enn på land, var mer internasjonal enn Christiania. Hva slags mann var han? Hva er egentlig massevirkningsloven? Hva gjorde han ellers?

 

Bakgrunn

Kjemien hadde sin storhetstid på 1800-tallet. Da fikk kjemien sitt eget språk hvor de kjemiske symbolene for grunnstoffene var bokstavene, formlene var ordene og reaksjonsligningene var setningene. Analysemetodene ble forbedret og mange nye stoffer ble fremstilt. Kjemisk industri ble etablert. Arbeidsplasser ble skapt, og nye produkter ble markedsført. Røyken fra pipene ble tatt som tegn på at velstanden økte.

 

Peter Waage opplevde denne tiden. Hvordan forholdt det fattige samfunnet seg, som Norge den gang var, til denne utviklingen? Bemerkelsverdig positivt! Universitetsbygningene var helt nye da han startet sine studier, og selv fikk han reist et eget hus for kjemien i 1875 – det er vist på forsiden av dette heftet. Her hadde han sin arbeidsplass i 25 år. Han bodde i professorboligen, rett bak ryggen på fotografen – Waage var den eneste professor med eget hus i universitetshaven. Der fødte hans to koner ham 11 barn hvorav seks vokste opp.

 

Les boken

Les pdf-versjon på nett

 

Kontakt

Bjørn Pedersen

 

Les mer kjemihistorie

Glimt fra Kjemisk institutts historie

Kjemi ved UiO fra Museum for universitets- og vitenskapshistorie.

 

Publisert 28. apr. 2017 14:28 - Sist endret 11. des. 2020 10:35