English version of this page

Beregningsorientert Matematikk

Gruppen for beregningsorientert matematikk driver matematisk forskning i geometrisk modellering, partielle differensiallikninger, numerisk analyse, kombinatorikk og optimering. Mye av virksomheten er motivert av anvendelser, og sentralt  i arbeidet er utvikling av numeriske algoritmer og tilhørende teori.

Om gruppen

Sentralt i gruppens forskning og undervisning er samspillet: TEORI - ALGORITMER - ANVENDELSER. Det matematiske grunnlaget ligger i analyse og lineær algebra, differensiallikninger og optimering, gjerne med beregningsorientert fokus.

I geometrisk modellering jobber man med problemstillinger knyttet til digitale geometrimodeller. Slike modeller brukes i industridesign, animasjon, dataspill og lignende. Splines er funksjoner definert via polynomer som er svært nyttige for å representere geometriske objekter og funksjoner på en fleksibel og effektiv måte. 

Matematisk optimering er en viktig del av moderne anvendt matematikk der man studerer min- og max-problemer. En rekke interessante problemstillinger ligger i grenselandet optimering og kombinatorikk; her finner man mange anvendelser, og flott matematikk som polyederteori og kombinatorisk matriseteori. Mange problemer i industri, matematisk finans og økonomi kan modelleres og løses ved optimering.

Partielle differensiallikninger (PDE) brukes på en lang rekke områder som i vær- og klimamodeller, modellering av strøm av olje i reservoarer og rørnettverk, og for å fjerne støy i digitale bilder. F.eks. kan en PDE beskrive matematisk hvordan temperaturen vil utvikle seg over tid i et objekt som tilføres varme på randen. Gruppen jobber med matematisk analyse av PDE og utvikling av numeriske løsningsmetoder. Sentralt er å forstå egenskaper ved slike løsningsteknikker. Aktiviteten her overlapper med forskningsgruppen Partielle differensiallikninger.

Gruppen har for tiden 6 fast ansatte forskere og et varierende antall postdoktorer, stipendiater og gjesteforskere.

Samarbeid

Gruppens medlemmer har samarbeid med en rekke forskningsmiljøer ved universiteter internasjonalt og i Norge. Dessuten er det et nært samarbeid med SINTEF Anvendt matematikk i Oslo, innen både geometri og optimering.

Master/PhD veiledning

Gruppen tilbyr veiledning på Master og PhD nivå. På Masternivå veiledes det primært innen programmene Matematikk, og Anvendt Matematikk. Gruppen spiller en sentral rolle i arbeidet ved fakultetet i CSE prosjektet: dette dreier seg om å sørge for et helhetlig beregningsperspektiv i realfag.

For mer informasjon/veiledning om Master studier i våre retninger, se

Anvendt matematikk, computational science: Beregningsorientert matematikk

Matematikk: Kombinatorisk matriseteori og optimering

Undervisning

Personer i gruppen underviser ofte ${include:ref referencetype=[emne] id=[MAT-INF1100]} samt ${include:ref referencetype=[emne] id=[MAT1120]}, og ellers har gruppen hovedansvar for følgende emner:

Publisert 25. feb. 2013 11:39 - Sist endret 11. des. 2017 10:27