English version of this page

Skrivekurs - Vitenskaplighet i matematiske fag

Kurset gir studenten kunnskap om vitenskapelighet i matematiske fag, og setter vedkommende i stand til å begynne arbeidet med en masteroppgave. Spesielt sentrale temaer i emnet er litteraturinnhenting, datahåndtering, skriving og presentasjon.

Etter å ha fullført kurset skal du:

  • kunne finne, lese, vurdere og bruke vitenskapelig litteratur
  • kjenne til sjangertrekk, prinsipper og verktøy for vitenskapelig kommunikasjon; skriftlig, muntlig og visuelt
  • kjenne til praksis for håndtering og presentasjon av data

 

​Tid Tema​ ​Foreleser Om​
​09:15-10:00 ​Vitenskapelighet i matematikk Karoline Moe

​Søking, kildekritikk, lesing, etikk, juks, sitering og plagiering

Ressurser

- ​Søking, kildekritikk, lesing

- ​Sitering og plagiering

​10:15-11:00 ​LaTeX for store dokumenter Martin Helsø

​Hvordan organisere skrivingen

Forutsetter grunnleggende kjennskap til LaTeX

Ressurser

- Guide for store dokumenter

- Mal for masteroppgaver: zip, Overleaf

- Masterforside: pakke, dokumentasjon

- UiO-maler på Overleaf

​11:15-11:40 BibLaTeX Martin Helsø

​Effektiv referansehåndtering med LaTeX

Ressurser

- Introduksjon til BibLaTeX

​11:40-12:00 Datahåndtering ​Karoline Moe

​Filvett, metadata, datahåndteringsplan

Ressurser

- Datahåndtering

​12:30-13:00 Enkle designprinsipper ​Karoline Moe

Anvendelser av designprinsipper på masteroppgave, illustrasjoner, figurer og tabeller

Ressurser

- Designprinsipper, figurer og tabeller

​13:15-14:00 Å skrive matematikk Karoline Moe

​Struktur på oppgaven, matematiske spissfindigheter og nyttige skrivetips

Ressurser

- Å skrive matematikk

​14:15-14:45 Muntlig presentasjon

Karoline Moe

​Presentasjonsteknikk, muntlig, tavle og digitale lysark

Ressurser

- AB123C

- Min presentasjon

- Introduksjon til Beamer

- Instituttets Beamer-tema: zip, Overleaf

​14:45-15:00 ​Del av forskningsverden Karoline Moe

​Hva skjer når du er ferdig?

Ressurser

- Etter innlevering

 LaTeX-spørsmål? Kontakt latexguru@ub.uio.no

Publisert 16. des. 2019 15:27 - Sist endret 13. sep. 2021 11:31