60 studiepoengsanbefaling i forbindelse med undervisningskompetanse i matematikk

Denne anbefalingen er satt sammen med henblikk på å gi relevant undervisningskompetanse i matematikkfaget i den videregående skolen. Den gir også en god bakgrunn for å undervise i matematikk på grunnskolen. 

Sentrale emner fra skolematematikken videreføres og settes inn i en større sammenheng samtidig som nye emner støtter opp om og gir en bredere forståelse av begreper og metoder som står sentralt i skolens undervisning. Relevante skoleemner som algebra og funksjonslære, geometri og vektorregning, kombinatorikk og sannsynlighetsregning, rekker og konvergens vektlegges. I tillegg får en et innblikk i hvordan matematisk programvare kan benyttes i faget.

 

Anbefalingen består av 6 emner som vanligvis tas over 3 eller 4 semester avhengig av valg:

Og 10 studiepoeng velges blant:

Publisert 19. aug. 2016 11:15 - Sist endret 23. nov. 2020 08:25