Studentarrangementer - Side 15

Tid og stad: 24. aug. 2021 10:15, Digitalt via Zoom

"Exploring Defects in Silicon Carbide for Quantum Technologies; A Density Functional Theory Study"

Tid og stad: 24. aug. 2021 10:15, Digitalt via Zoom

"Learning by doing En studie av motivasjonsendring hos bachelorstudenter i kjemi og biokjemi"

Tid og stad: 20. aug. 2021 11:00, Zoom

Tittel: 

Modelling Short Term Changes in User Interest for Online Marketplaces

Tid og stad: 19. aug. 2021 10:0010:30, Digital examination, Zoom

An idealized study of flow across submarine canyons: Analytical and numerical approaches to canyon dynamics with applications to the LoVe ocean region

Tid og stad: 18. aug. 2021 10:30, Digitalt via Zoom

"Sammenligning av kompetansemål om helse, miljø og sikkerhet, og bærekraftige produksjons- og deponeringsprosesser i nordiske læreplaner"

Tid og stad: 17. aug. 2021 13:0013:30, Digital examination, Zoom

Idealized models of Polar Amplification

Tid og stad: 16. aug. 2021 10:00, Digitalt via Zoom

"Investigations of the Al-Zn-Mg-Cu-Si Material System Processed by Arc Melting. A Novel Approach of Investigating New Material Systems for use in Laser Powder Bed Fusion"

Bilde fra Jentedagen med samling utenfor Ole-Johan Dahls hus
Tid og stad: 15. aug. 2021 16:0020:00, Ole Johan Dahls hus

Lurer du på hvordan det er å være jente blant mange gutter? Kjenner du ingen på IFI fra før? Jentedagen søndag 15. august er for alle jenter som skal begynne på ett av våre bachelorprogrammer eller årsenheten i informatikk denne høsten!

Tid: 12. aug. 2021 15:45

Using Fault Network Characteristics to Predict Local and Global Damage Accumulation

Tid og stad: 11. aug. 2021 11:0011:30, Digital examination, Zoom

Monitoring and Modeling Groundwater Flow Near the Vemork and Såheim Hydraulic Power Plants, Norway

Tid og stad: 10. aug. 2021 13:0013:30, Digital examination, Zoom

Probabilistiske analyser av skråningsstabilitet i Hønefoss sentrum

Tid: 10. aug. 2021 11:00

Quantum Optical Detector-Conditions for Local Measurements

Tid og stad: 5. juli 2021 10:30, Digitalt via Zoom

"Utvikling av et undervisningsopplegg om grønn kjemi og organisk oksidasjon - Et kontekstbasert opplegg om grønn kjemi og oksidasjon av benzaldehyd til benzosyre for kjemiundervisning i videregående skole"

Tid og stad: 5. juli 2021 09:1509:45, Digital examination, Zoom

Links between glacial meltwater and proglacial groundwater upwellings at Scott Turnerbreen, Svalbard

Tid: 2. juli 2021 11:15

Multiclass Classification Of Leptons In Proton-Proton Collisions At sqrt{s}=13 TeV Using Machine Learning

Tid og stad: 2. juli 2021 10:15, NHA 819

Tittel: Likelihood corrections for the incidental parameter problem in Poisson distributed panel data

Tid og stad: 2. juli 2021 10:00, Digitalt via Zoom

"Attempt at Cu-catalyzed N-1 arylation of hydantoin"

Tid: 2. juli 2021 09:45

Single and dual energy computed tomography in proton therapy

Tid og stad: 2. juli 2021 09:0009:30, Digital examination, Zoom

Reservoir characterization of the Mesozoic successions in the Loppa High and the Hammerfest Basin, Norwegian Barents Sea

Tid og stad: 1. juli 2021 15:0015:30, Digital examination, Zoom

Predicting the Strain Distance to Macroscopic Failure in Rocks under Triaxial Compression Using Machine Learning

Tid: 1. juli 2021 10:45

On the Necessity of Horizons – Disputing the Existence of Hawking Radiation from Horizon-Less Objects

Tid: 1. juli 2021 10:00

Dose tracking assessment for image-guided radiotherapy of cervical cancer treatment using a hybrid deformable image registration (DIR) method

Tid og stad: 1. juli 2021 10:00, Digitalt via Zoom

"Altering the structural elements of indole-based PDF inhibitors: Synthesis and characterisation"

Tid og stad: 30. juni 2021 10:0010:30, Digital examination, Zoom

Mapping landslides in different regions by using Sentinel-1 InSAR