Personer med emneord «Evolusjon»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Anne Krag Brysting Brysting, Anne Krag Professor +47-22857577 a.k.brysting@ibv.uio.no Evolusjon, Polyploidi, Hybridisering, Fylogeografi, Plantesystematikk
Bilde av Erika Hagelberg Hagelberg, Erika Professor +47-22855324 erika.hagelberg@ibv.uio.no Historisk DNA, Evolusjon, Menneskelig evolusjon, Bioarkeologi, Mitokondrielt DNA
Bilde av Simen Gimle Hansen Hansen, Simen Gimle simenha@ifi.uio.no Robotikk, Kunstig intelligens, Adaptive systemer, Rekonfigurerbar maskinvare, Evolusjon
Bilde av Thomas F Hansen Hansen, Thomas F Professor +47-22854521 t.f.hansen@ibv.uio.no Evolusjon, Teoretisk Biologi
Bilde av Dag Olav Hessen Hessen, Dag Olav Professor +47-22854553 95037899 95037899 d.o.hessen@mn.uio.no Klima, Evolusjon, Økologi, Genomstørrelse, Økologisk støkiometri, Pelagiske næringsnett
Bilde av Geir Hestmark Hestmark, Geir Professor +47-22854581 geir.hestmark@ibv.uio.no Økologi, Evolusjon, Biodiversitet, Bevaringsbiologi, Sopp, Lav, Geologi, Vitenskapshistorie, Vitenskapsfilosofi
Bilde av Helene Marie Lampe Lampe, Helene Marie Professor +47-22854582 h.m.lampe@mn.uio.no Atferd, Atferdsøkologi, Etologi, Evolusjon, Ornitologi
Bilde av Kim Mathiassen Mathiassen, Kim Førsteamanuensis +47-22840883 kim.mathiassen@its.uio.no Robotikk, Kunstig intelligens og maskinlæring, Elektronikk og instrumentering, Evolusjon, Medisinsk ultralyd, Haptikk, Treghetsnavigasjon, Kybernetikk
Bilde av Inger Nordal Nordal, Inger Professor emeritus +47-22854665 inger.nordal@mn.uio.no Artsdannelse, Biodiversitet, Evolusjon, Fylogeografi, Plantesystematikk, Populasjonsgenetikk, Systematikk, Biogeografi, Fylogeni, Taxonomi, Enfrøbladet evolusjon, Afrikansk flora, Nordisk flora, NUFU Water Sciences project, Nunatakk-teori
Bilde av Jørgen Norendal Norendal, Jørgen Universitetslektor joen@ifi.uio.no Robotikk, Kunstig intelligens, Adaptive systemer, Rekonfigurerbar maskinvare, Evolusjon
Bilde av Russell Orr Orr, Russell Forsker +47-22854510 russell.orr@ibv.uio.no Evolusjon, Fylogeni, Toksiner, Dinoflagellater
Samuelsen, Eivind Stipendiat eivinsam@ifi.uio.no Robotikk, Kunstig intelligens, Adaptive systemer, Rekonfigurerbar maskinvare, Evolusjon
Bilde av Roar Skogstrøm Skogstrøm, Roar Universitetslektor +47-95849590 skogstrr@ifi.uio.no Robotikk, Kunstig intelligens, Adaptive systemer, Rekonfigurerbar maskinvare, Evolusjon
Bilde av Tore Slagsvold Slagsvold, Tore Professor +47-22857538 tore.slagsvold@mn.uio.no Atferd, Atferdsøkologi, Evolusjon, Ornitologi, Økologi
Bilde av Asbjørn Vøllestad Vøllestad, Asbjørn Professor +47-22854640 asbjorn.vollestad@ibv.uio.no Økologi, Evolusjon, Populasjonsgenetikk, Fisk, Ferskvann
Bilde av Ole Andreas Løchen Økstad Økstad, Ole Andreas Løchen Professor +47-22854789 +47-92603952 +47 92603952 aloechen@farmasi.uio.no Mikrobiologi, Antibiotikaresistens, Evolusjon, Biofilm, Genomer, DNA sekvensering, Bioinformatikk, Livsvitenskap, Life Science, Molekylærbiologi, Bioteknologi, Biologi, Matforgiftning