Livet rundt studiene

Studentdemokratiet ved instituttet

Det er to fagutvalg ved IBV som representerer de to studieretningene:

Konglelogen

Konglelogen er den sosiale studentforeningen ved instituttet som blant annet arrangerer Biologisk aften og Naturlig karneval.

Studentaktiviteter ved instituttet

Bli med del av iGEM-laget! Er du nysgjerrig på iGEM-konkurransen kan du lese mer om den  her (engelsk).

Felles for alle studenter ved UiO

Studentbloggere

Få et innblikk i hvordan studielivet fortoner seg for fire av våre studenter.