Jim Tørresen

Bilde av Jim Tørresen
English version of this page
Telefon +47-22852454
Mobiltelefon 92846669 +47 92846669
Rom 4404
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 23 B Ole-Johan Dahls hus 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1080 Blindern 0316 OSLO
Andre tilknytninger Institutt for informatikk

Profilbilde: Stine Moen, Studio Vest Fotografer

Bakgrunn

 • Professor i informatikk, Universitetet i Oslo, siden 2006
 • Førsteamuensis i informatikk, Universitetet i Oslo, 1999-2005
 • Maskinvareutvikling Navia Aviation, 1998-1999
 • Maskinvareutvikling NERA Telecommunications, 1996-1998
 • Dr.ing. (Ph.D.) datamaskinarkitektur, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, 1996
 • Siv.ing. (M.Sc.) datamaskinarkitektur, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, 1991

 

Se mer info på min andre hjemmeside.

Faglige interesser

 • Biologi-inspirerte algoritmer og kunstig intelligens
 • Programmerbar logikk (FPGA)
 • Robotikk (simulering prototyping, styring)

Populærvitenskapelig bok om kunstig intelligens

Jim Tørresen ved ROBIN har skrevet en populær-

vitenskapelig bok om kunstig intelligens som er utgitt

i "hva er"-serien til Universitetsforlaget. Hva mener vi

med kunstig intelligens og hvilke metoder er mest

utbredt og anvendelige er noe av det som omtales i

boken. Fremtidsvyer og etiske sider ved kunstig

intelligens er også beskrevet. Mer info om boken

(og mulighet for å lese forord og første kapittel) finnes her.

 

Oversikt over siste års mediabidrag

Liste over populærvitenskapelige oppslag 

 

 

 

Emneord: Kunstig intelligens, Biologi-inspirert beregning, Robotikk, Adaptive systemer, Rekonfigurerbar maskinvare, Evolverbar maskinvare, Evolusjonær beregning

Publikasjoner

 • Aamodt, Torkil & Tørresen, Jim (2017). Comparing Neural Networks for Predicting Stock Markets, In Giacomo Boracchi; Lazaros Iliadis; Chrisina Jayne & Aristidis Likas (ed.),  Proceedings of 18th International Conference, EANN 2017, Athens, Greece, August 25–27, 2017.  Springer.  ISBN 978-3-319-651712.  Artikkel.  s 363 - 375
 • Aamodt, Torkil & Tørresen, Jim (2017). Comparing neural networks for predicting stock markets. Communications in Computer and Information Science.  ISSN 1865-0929.  744, s 363- 375 . doi: 10.1007/978-3-319-65172-9_31
 • Danielsen, Asbjørn & Tørresen, Jim (2017). Recognizing Bedside Events Using Thermal and Ultrasonic Readings. Sensors.  ISSN 1424-8220.  17(6) . doi: 10.3390/s17061342 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Ellefsen, Kai Olav & Tørresen, Jim (2017). Evolving neural networks with multiple internal models, In Carole Knibbe; Guillaume Beslon; David Parsons; Dusan Misevic; Jonathan Rouzaud-Cornabas; Nicolas Bredèche; Salima Hassas; Olivier Simonin & Hedi Soula (ed.),  Proceedings of the European Conference on Artificial Life 2017.  MIT Press.  ISBN 978-0-262-34633-7.  Artikkel.  s 138 - 145
 • Garnica, Oscar; Glette, Kyrre & Tørresen, Jim (2017). Comparing three online evolvable hardware implementations of a classification system. Genetic Programming and Evolvable Machines.  ISSN 1389-2576.  s 1- 24 . doi: 10.1007/s10710-017-9312-1
 • Khaksar, Weria; Hong, Tang Sai; Sahari, Khairul Salleh Mohamed; Khaksar, Mansoor & Tørresen, Jim (2017). Sampling-based online motion planning for mobile robots: utilization of Tabu search and adaptive neuro-fuzzy inference system. Neural computing & applications (Print).  ISSN 0941-0643.  Published ahead of print, s 1- 15 . doi: 10.1007/s00521-017-3069-6
 • Martin, Charles Patrick; Ellefsen, Kai Olav & Tørresen, Jim (2017). Deep Models for Ensemble Touch-Screen Improvisation, In George Fazekas; Mathieu Barthet & Tony Stockman (ed.),  Proceedings of the 12th International Audio Mostly Conference: Augmented and Participatory Sound and Music Experiences.  Association for Computing Machinery (ACM).  ISBN 978-1-4503-5373-1.  Conference paper. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Martin, Charles Patrick & Tørresen, Jim (2017). Exploring Social Mobile Music with Tiny Touch-Screen Performances, In Tapio Lokki; Jukka Pätynen & Vesa Välimäki (ed.),  Proceedings of the 14th Sound and Music Computing Conference 2017.  Aalto University.  ISBN 978-952-60-3729-5.  Conference Paper.  s 175 - 180 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Martin, Charles Patrick & Tørresen, Jim (2017). MicroJam: An App for Sharing Tiny Touch-Screen Performances, In Cumhur Erkut (ed.),  Proceedings of the International Conference on New Interfaces for Musical Expression.  Aalborg University Copenhagen.  Chapter.  s 495 - 496 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Uddin, Md Zia; Hassan, Mohammed Mehedi; Almogren, Ahmad; Zuair, Mansour; Fortino, Giancarlo & Tørresen, Jim (2017). A facial expression recognition system using robust face features from depth videos and deep learning. Computers & electrical engineering.  ISSN 0045-7906.  63, s 114- 125 . doi: 10.1016/j.compeleceng.2017.04.019 Vis sammendrag
 • Uddin, Md Zia; Khaksar, Weria & Tørresen, Jim (2017). A robust gait recognition system using spatiotemporal features and deep learning, In Uwe D. Hanebeck (ed.),  2017 IEEE International Conference on Multisensor Fusion and Integration for Intelligent Systems (MFI).  IEEE conference proceedings.  ISBN 978-1-5090-6064-1.  Paper No.: T2C-4.  s 156 - 161 Vis sammendrag
 • Uddin, Md Zia; Khaksar, Weria & Tørresen, Jim (2017). Facial Expression Recognition Using Salient Features and Convolutional Neural Network. IEEE Access.  ISSN 2169-3536.  5, s 26146- 26161 . doi: 10.1109/ACCESS.2017.2777003 Vis sammendrag
 • Uddin, Md Zia; Khaksar, Weria & Tørresen, Jim (2017). Human activity recognition using robust spatiotemporal features and convolutional neural network, In Uwe D. Hanebeck (ed.),  2017 IEEE International Conference on Multisensor Fusion and Integration for Intelligent Systems (MFI).  IEEE conference proceedings.  ISBN 978-1-5090-6064-1.  Paper No.: T2C-2.  s 144 - 149 Vis sammendrag
 • Uddin, Md Zia; Tørresen, Jim & Jabid, Taskeed (2017). Human Activity Recognition using depth body part histograms and Hidden Markov Models, In Mohammad Kaykobad (ed.),  2016 International Conference on Innovations in Science, Engineering and Technology (ICISET).  IEEE conference proceedings.  ISBN 978-1-5090-6123-5.  Paper ID: 168.  s 151 - 154 Vis sammendrag
 • Miseikis, Justinas; Glette, Kyrre; Elle, Ole Jakob & Tørresen, Jim (2016). Automatic Calibration of a Robot Manipulator and Multi 3D Camera System, In Yasuhisa Hirata (ed.),  Proc. of 2016 IEEE/SICE International Symposium on System Integration.  IEEE conference proceedings.  ISBN 978-1-5090-3329-4.  Artikkel.  s 735 - 741
 • Miseikis, Justinas; Glette, Kyrre; Elle, Ole Jakob & Tørresen, Jim (2016). Multi 3D Camera Mapping for Predictive and Reflexive Robot Manipulator Trajectory Estimation, In Yaochu Jin & Stefanos Kollias (ed.),  Proc. of 2016 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence (SSCI).  IEEE conference proceedings.  ISBN 978-1-5090-4240-1.  1.
 • Nygaard, Tønnes Frostad; Tørresen, Jim & Glette, Kyrre (2016). Multi-objective Evolution of Fast and Stable Gaits on a Physical Quadruped Robotic Platform, In Yaochu Jin & Stefanos Kollias (ed.),  Proc. of 2016 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence (SSCI).  IEEE conference proceedings.  ISBN 978-1-5090-4240-1.  Artikkel.
 • Nymoen, Kristian; Chandra, Arjun & Tørresen, Jim (2016). Self-awareness in Active Music Systems, In Peter R. Lewis; Marco Platzner; Bernhard Rinner; Jim Tørresen & Xin Yao (ed.),  Self-aware Computing Systems.  Springer.  ISBN 978-3-319-39674-3.  Kapittel 14.  s 279 - 296
 • Olsen, Andreas Færøvig & Tørresen, Jim (2016). Smartphone Accelerometer Data used for Detecting Human Emotions, In Xiang Fei & Lipo Wang (ed.),  Proceedings of 2016 3rd International Conference on Systems and Informatics.  IEEE conference proceedings.  ISBN 978-1-5090-5520-3.  Artikkel.  s 410 - 415
 • Tørresen, Jim; Iversen, Andreas Høyer & Greisiger, Ralf (2016). Data from Past Patients used to Streamline Adjustment of Levels for Cochlear Implant for New Patients, In Yaochu Jin & Stefanos Kollias (ed.),  Proc. of 2016 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence (SSCI).  IEEE conference proceedings.  ISBN 978-1-5090-4240-1.  Artikkel.
 • Lewis, Peter R.; Chandra, Arjun; Faniyi, Funmilade; Glette, Kyrre Harald; Chen, Tao; Bahsoon, Rami; Tørresen, Jim & Yao, Xin (2015). Architectural aspects of self-Aware and self-expressive computing systems: From psychology to engineering. Computer.  ISSN 0018-9162.  48(8), s 62- 70 . doi: 10.1109/MC.2015.235
 • Lewis, Peter R.; Esterle, Lukas; Chandra, Arjun; Rinner, Bernhard; Tørresen, Jim & Yao, Xin (2015). Static, dynamic, and adaptive heterogeneity in distributed smart camera networks. ACM Transactions on Autonomous and Adaptive Systems.  ISSN 1556-4665.  10(2) . doi: 10.1145/2764460
 • Nymoen, Kristian; Chandra, Arjun; Glette, Kyrre Harald & Tørresen, Jim (2015). Decentralized harmonic synchronization in mobile music systems, In Kurosh Madani; Neil Y. Yen & Yusuke Manabe (ed.),  Awareness Science and Technology (iCAST), 2014 IEEE 6th International Conference on.  IEEE.  ISBN 978-1-4799-7373-6.  Artikkel i proceedings.  s 51 - 56 Vis sammendrag
 • Beckhoff, Christian Ferdinand; Koch, Dirk & Tørresen, Jim (2014). Portable module relocation and bitstream compression for Xilinx FPGAs, In Andreas Herkersdorf (ed.),  Proceedings of 2014 24th International Conference on Field Programmable Logic and Applications (FPL).  IEEE conference proceedings.  ISBN 9781479933624.  Paper.  s 673 - 680
 • Beckhoff, Christian; Koch, Dirk & Tørresen, Jim (2014). Design Tools for Implementing Self-Aware and Fault-Tolerant Systems on FPGAs. ACM Transactions on Reconfigurable Technology and Systems.  ISSN 1936-7406.  7(2), s 14- 23 . doi: 10.1145/2617597
 • Dobai, Roland; Glette, Kyrre Harald; Tørresen, Jim & Sekanina, Lukas (2014). Evolutionary digital circuit design with fast candidate solution establishment in field programmable gate arrays, In Andy Tyrrell & Martin Trefzer (ed.),  2014 IEEE International Conference on Evolvable Systems.  IEEE Press.  ISBN 978-1-4799-4480-4.  Session 3.  s 85 - 92
 • Nymoen, Kristian; Chandra, Arjun; Glette, Kyrre Harald; Tørresen, Jim; Voldsund, Arve & Jensenius, Alexander Refsum (2014). PheroMusic: Navigating a Musical Space for Active Music Experiences, In Georgios Kouroupetroglou & Anastasia Georgaki (ed.),  Music Technology Meets Philosophy: From digital echos to virtual ethos Proceedings of the 40th International Computer Music Conference joint with the 11th Sound and Music Computing conference.  International Computer Music Association.  ISBN 978-0-9845274-3-4.  Kapittel.  s 1715 - 1718 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Nymoen, Kristian; Chandra, Arjun & Tørresen, Jim (2014). The Challenge of Decentralised Synchronisation in Interactive Music Systems, In Ingo Scholtes (ed.),  Self-Adaptation and Self-Organizing Systems Workshops (SASOW), 2013 IEEE 7th International Conference on.  IEEE.  ISBN 978-1-4799-5086-7.  Artikkel i proceedings.  s 95 - 100 Vis sammendrag
 • Nymoen, Kristian; Tørresen, Jim; Song, Sichao & Hafting, Yngve (2014). Funky Sole Music: Gait Recognition and Adaptive Mapping, In Baptiste Caramiaux; Koray Tahiroğlu; Rebecca Fiebrink & Atau Tanaka (ed.),  Proceedings of the International Conference on New Interfaces For Musical Expression.  Goldsmiths, University of London.  ISBN 978-1-906897-29-1.  Kapittel.  s 299 - 302 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Ripon, Kazi Shah Nawaz & Tørresen, Jim (2014). Integrated job shop scheduling and layout planning: a hybrid evolutionary method for optimizing multiple objectives. Evolving Systems.  ISSN 1868-6478.  5(2), s 121- 132 . doi: 10.1007/s12530-013-9092-7
 • Wold, Alexander; Agne, Andreas & Tørresen, Jim (2014). Module Placement Using Constraint Programming in Run-Time Reconfigurable Systems, In Jurgen Becker; Ramachandran Vaidyanathan; Marco Domenico Santambrogio; Jim Tørresen; Ron Sass & Philip Leong (ed.),  Proceeding of 2014 IEEE International Parallel & Distributed Processing Symposium Workshops (IPDPSW).  IEEE conference proceedings.  ISBN 978-1-4799-4117-9.  Artikkel.  s 287 - 292
 • Wold, Alexander; Agne, Andreas & Tørresen, Jim (2014). Module placement using constraint programming in run-time reconfigurable systems. Proceedings, International Parallel and Distributed Processing Symposium (IPDPS).  ISSN 1530-2075.  s 287- 292 . doi: 10.1109/IPDPSW.2014.39
 • Wold, Alexander; Agne, Andreas & Tørresen, Jim (2014). Relocatable Hardware Threads in Run-Time Reconfigurable Systems, In Diana Goehringer; Marco Domenico Santambrogio; João M. P Cardoso & Koen Bertels (ed.),  Proc. of 10th International Symposium Reconfigurable Computing: Architectures, Tools, and Applications (ARC 2014).  Springer Publishing Company.  ISBN 978-3-319-05959-4.  Sci. paper.  s 61 - 72
 • Beckhoff, Christian; Koch, Dirk & Tørresen, Jim (2013). Building partial systems with GoAhead, In João M.P. Cardoso; Katherine Morrow & Pedro C. Diniz (ed.),  Proc. Int. Conf. on Field Programmable Logic and Applications (FPL).  IEEE conference proceedings.  ISBN 978-1-4799-0004-6.  Artikkel.
 • Beckoff, Christian; Koch, Dirk & Tørresen, Jim (2013). Automatic Floorplanning and Interface Synthesis of Island Style Reconfigurable Systems with GoAhead, In Hana Kubátová & al et (ed.),  Proc of 26th International Conference on Architecture of Computing Systems (ARCS 2013).  Springer.  ISBN 978-3-642-36423-5.  22.  s 303 - 316
 • Chandra, Arjun; Allmendinger, R.; Lewis, Peter B.; Yao, Xin & Tørresen, Jim (2013). Exposing market mechanism design trade-offs via multi-objective evolutionary search, In Carlos A. Coello Coello (ed.),  Proceedings of the IEEE Congress on Evolutionary Computation.  IEEE Communications Society.  ISBN 978-1-4799-0452-5.  Paper.  s 1515 - 1522
 • Chandra, Arjun; Nymoen, Kristian; Voldsund, Arve; Jensenius, Alexander Refsum; Glette, Kyrre Harald & Tørresen, Jim (2013). Market-based Control in Interactive Music Environments, In Mitsuko Aramaki; Mathieu Barthet; Richard Kronland-Martinet & Sølvi Ystad (ed.),  From Sounds to Music and Emotions - 9th International Symposium, CMMR 2012, London, UK, June 19-22, 2012, Revised Selected Papers.  Springer.  ISBN 978-3-642-41247-9.  Chapter.  s 439 - 458 Vis sammendrag
 • Chandra, Arjun; Tørresen, Jim & Sichao, Song (2013). An ant learning algorithm for gesture recognition with one-instance training, In Carlos A. Coello Coello (ed.),  Proceedings of the IEEE Congress on Evolutionary Computation.  IEEE Communications Society.  ISBN 978-1-4799-0452-5.  Artikkel.  s 2956 - 2963
 • Hansen, Simen Gimle; Koch, Dirk & Tørresen, Jim (2013). Simulation framework for cycle-accurate RTL modeling of partial run-time reconfiguration in VHDL, In Alberto Garcia-Ortiz (ed.),  8th International Workshop on Reconfigurable and Communication-Centric Systems-on-Chip (ReCoSoC 2013).  IEEE conference proceedings.  ISBN 978-1-4673-6180-4.  8.
 • Hovland, Harald; Tørresen, Jim; Moen, Hans Jonas Fossum & Hansen, Nikolai Bjørnestøl (2013). Many Objective Optimization Using Taxi-Cab Surface Evolutionary Algorithm, In R. Purshouse; P. Fleming; C.M Fonseca; S. Greco & J. Shaw (ed.),  Proceedings of the 7th Evolutionary Multi-Criterion Optimization (EMO 2013).  Springer.  ISBN 978-3642371394.  Paper.  s 656 - 668

Se alle arbeider i Cristin

 • Lewis, Peter R.; Platzner, Marco; Rinner, Bernhard; Tørresen, Jim & Yao, Xin (ed.) (2016). Self-aware Computing Systems. Springer.  ISBN 978-3-319-39674-3.  324 s.
 • Tørresen, Jim; Aunet, Snorre; Lande, Tor Sverre; Grutle, Øyvind Kallevik & Nielsen, Ivan R. (ed.) (2015). Nordic Circuits and Systems Conference (NORCAS): NORCHIP & International Symposium on System-on-Chip (SoC), 2015. IEEE conference proceedings.  ISBN 978-1-4673-6576-5.  275 s.
 • Becker, Jurgen; Vaidyanathan, Ramachandran; Santambrogio, Marco Domenico; Tørresen, Jim; Sass, Ron & Leong, Philip (ed.) (2014). Proceeding of 2014 IEEE International Parallel & Distributed Processing Symposium Workshops (IPDPSW). IEEE conference proceedings.  ISBN 978-1-4799-4117-9.  400 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Barone, Dante & Tørresen, Jim (2017). Opportunities in Brazil: Funded Master Projects and Summer Internships within Robotics and Artificial Intelligence.
 • Ellefsen, Kai Olav & Tørresen, Jim (2017). Evolving neural networks with multiple internal models.
 • Qi, Lexu & Tørresen, Jim (2017). Using Skeleton Information for Human Identification for Elderly Care and Alarm System with the XBox One Kinect Sensor.
 • Roshandel, Tannaz Navaie & Tørresen, Jim (2017). System Control for Safe Autonomous Navigation of Robot Systems for Elderly Care.
 • Stoica, Adrian & Tørresen, Jim (2017). Trends in Applications of Companion Technology to Space Exploration.
 • Tørresen, Jim (2017). Artificial Intelligence – What is it and what can it be applied to?.
 • Tørresen, Jim (2017). Artificial Intelligence and Examples of Real-world Applications.
 • Tørresen, Jim (2017). Artificial Intelligence by Nature Inspired Computing.
 • Tørresen, Jim (2017). Brazilian Student Exchange Opportunities to University of Oslo.
 • Tørresen, Jim (2017). Ethical Concerns in Artificial Intelligence and Robotics Deployments.
 • Tørresen, Jim (2017, 12. februar). I 2050 har vi et lag av humanoider som kan slå vinnerne av fotball-VM. [Internett].  Teknisk Ukeblad nettmagasin.
 • Tørresen, Jim (2017). Intelligent Machines – Opportunities and Challenges.
 • Tørresen, Jim (2017). Making Systems Intelligent by Biologically Inspired Computing.
 • Tørresen, Jim (2017). Making Technology Adaptive by Biologically Inspired Computing.
 • Tørresen, Jim (2017). Opportunities and Challenges with Artificial Intelligence.
 • Tørresen, Jim (2017). Robotics activity at Robotics and Intelligent Systems Group University of Oslo.
 • Tørresen, Jim (2017). Sensing and Reasoning Technology Applied within Mental Health Treatment and Elderly Care Robot Companions.
 • Tørresen, Jim (2017). Unleashing Artificial Intelligence in the Real World.
 • Tørresen, Jim & Aunet, Snorre (2017). Special issue: Selected papers from the 1st NORCAS conference (2015 Nordic Circuits and Systems Conference (NORCAS): Norchip & International Symposium on System-on-Chip (SoC)). Microprocessors and microsystems.  ISSN 0141-9331.  48(February), s 1- 2
 • Aunet, Snorre & Tørresen, Jim (2016). Special issue: selected papers from the 1st NORCAS conference (2015 Nordic Circuits and Systems Conference (NORCAS): NORCHIP and International Symposium on System-on-Chip (SoC)). Analog Integrated Circuits and Signal Processing.  ISSN 0925-1030.  89(2), s 271- 272 . doi: 10.1007/s10470-016-0847-5
 • Tørresen, Jim (2016). Artificial intelligence in autonomous systems.
 • Tørresen, Jim (2016, 23. september). Eldreomsorg med roboter.  Dagens Næringsliv – Teknologi-spalte.
 • Tørresen, Jim (2016). Maskiner som tenker. Psykologisk tidsskrift.  ISSN 1501-7508.  20(3), s 36- 40
 • Tørresen, Jim (2016). Smartphone Analysis of Human Behaviour for Interactive Music Systems.
 • Tørresen, Jim (2016). Teknologi som kan tilpasse seg gjennom læring.
 • Tørresen, Jim; Glette, Kyrre; Ellefsen, Kai Olav & Toft, Martin (2016, 25. november). UiO får åtte tildelingar for å samarbeida med oppinstitusjonar utanfor EU. [Internett].  http://www.uniforum.uio.no/nyheter/2016/11/uio-far-atte-tild. Vis sammendrag
 • Drury, Jim; Glette, Kyrre Harald; Samuelsen, Eivind & Tørresen, Jim (2015, 15. juni). 3D-printed robots adapt themselves to their surroundings. [TV].  Reuters.
 • Kjølleberg, Even; Kårstad, Gry; Reuterdahl, Anne-Cathrine; Elle, Ole Jakob; Tørresen, Jim & Mathiassen, Kim (2015, 07. juli). Robotlegene kommer!. [Internett].  NRK.
 • Nymoen, Kristian; Tørresen, Jim; Drury, Jim & Chen, Roselle (2015, 10. juli). Sole to soul - foot tapping to a new beat. [Internett].  Reuters video.
 • Tørresen, Jim (2015, 10. januar). Alan Turing opp til prøve. [Internett].  http://forskning.no/2015/01/alan-turing-opp-til-prove.
 • Tørresen, Jim; Plessl, Christian & Yao, Xin (2015). Self-aware and self-expressive systems. Computer.  ISSN 0018-9162.  48(7), s 18- 20 . doi: 10.1109/MC.2015.205
 • Haugnes, Gunhild M.; Jensenius, Alexander Refsum; Tørresen, Jim & Godøy, Rolf Inge (2014, 11. februar). Musikk + IT = kreativ boom. [Internett].  Institutt for informatikk. Vis sammendrag
 • Knutzen, Håkon; Glette, Kyrre Harald; Nymoen, Kristian; Chandra, Arjun & Tørresen, Jim (2014). PheroMusic. Vis sammendrag
 • Nymoen, Kristian; Chandra, Arjun; Glette, Kyrre Harald & Tørresen, Jim (2014). Decentralized harmonic synchronization in mobile music systems.
 • Nymoen, Kristian; Chandra, Arjun; Glette, Kyrre Harald; Tørresen, Jim; Voldsund, Arve & Jensenius, Alexander Refsum (2014). PheroMusic: Navigating a Musical Space for Active Music Experiences. Vis sammendrag
 • Nymoen, Kristian; Song, Sichao; Hafting, Yngve & Tørresen, Jim (2014). Funky Sole Music: Gait Recognition and Adaptive Mapping.
 • Tørresen, Jim (2014, 01. juli). Den nye intelligensen. [Fagblad].  ANNO.
 • Tørresen, Jim (2014, 12. desember). Hvor smart kan en robot bli?.  A-magasinet.
 • Tørresen, Jim (2014, 05. oktober). INNSIKT: KUNSTIG INTELLIGENS. [Fagblad].  Teknisk Ukeblad.
 • Tørresen, Jim (2014, 01. februar). Kan maskiner tenke?.  Aftenposten, Bergens tidende, Aftenbladet, og Fedrelandsvenn.
 • Tørresen, Jim (2014). Learning FPGA Design Through Internet and Remote Labs.
 • Tørresen, Jim (2014). Liv i kunstig intelligens. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Tørresen, Jim (2014). eDIViDe: FPGA-undervisning opp i skyene. Elektronikk : tidsskrift for IT og telekom.  ISSN 0013-5690.  (4)
 • Tørresen, Jim & Nymoen, Kristian (2014). Kunstig klok. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.  (139), s 35- 35
 • Tørresen, Jim; Nymoen, Kristian & Vogt, Yngve (2014, 05. november). Musikken blir aldri den samme. [Internett].  forskning.no.
 • Tørresen, Jim; Nymoen, Kristian & Vogt, Yngve (2014, 10. november). Software uses smartphone sensors to manipulate music. [Internett].  Phys.org.
 • Tørresen, Jim; Nymoen, Kristian & Vogt, Yngve (2014, 13. november). Tecnologia – Software em desenvolvimento na Noruega promete revolucionar forma de ouvir música. [Internett].  Portal Bragança.
 • Tørresen, Jim; Nymoen, Kristian & Vogt, Yngve (2014, 22. november). Una app capta tu estado de ánimo y le asocia una música. [Internett].  modetvideo.com.uy.
 • Vogt, Yngve; Abajo, Carlos Gómez; Tørresen, Jim & Nymoen, Kristian (2014, 20. november). Una app capta tu estado de ánimo y le pone la música adecuada. [Internett].  La Razon.
 • Vogt, Yngve; Abajo, Carlos Gómez; Tørresen, Jim & Nymoen, Kristian (2014, 17. november). Una 'app' capta tu estado de ánimo y le pone la música adecuada, a través del smartphone. [Internett].  Tendencias21.
 • Vogt, Yngve; Tørresen, Jim & Nymoen, Kristian (2014, 10. november). Music Will Never Be the Same. [Internett].  ACM TechNews.
 • Vogt, Yngve; Tørresen, Jim & Nymoen, Kristian (2014, 14. november). Music software Reads Body Language to create Playlist based on Mood. [Internett].  Macedonian International News Agency.
 • Vogt, Yngve; Tørresen, Jim & Nymoen, Kristian (2014, 07. november). Musikken blir aldri den samme. [Fagblad].  Apollon.
 • Vogt, Yngve; Tørresen, Jim & Nymoen, Kristian (2014, 13. november). Novo software promete revolucionar forma de ouvir música. [Internett].  sapo.pt.
 • Vogt, Yngve; Tørresen, Jim & Nymoen, Kristian (2014, 24. november). Você e seu celular vão mudar o ritmo da música. [Internett].  Inovação Tecnológica.
 • Beckhoff, Christian; Wold, Alexander; Fritzell, Anders Hauk; Koch, Dirk & Tørresen, Jim (2013). Building Partial Systems with GOAHEAD.
 • Beckhoff, Christian; Wold, Alexander; Fritzell, Anders Hauk; Koch, Dirk & Tørresen, Jim (2013). Building Partial Systems with GOAHEAD.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. nov. 2010 14:23 - Sist endret 29. okt. 2016 14:06