Plutos atmosfære varmere enn ventet

Store deler av atmosfæren til Pluto er 40 grader varmere enn overflaten. Astronomer har gjort disse overraskende funnene ved hjelp av et digert teleskop i Chile. Årsaken er uventet store mengder med metan.

Overflaten på Pluto slik en kunstner forestiller seg den. I 2015 får vi svaret på hvordan det faktisk ser ut. Illustrasjon: ESO

Fra oppdagelsen i 1930 ble Pluto regnet som Solsystemets ytterste planet inntil astronomene i 2006 avgjorde at Pluto skal regnes som dvergplanet og ikke en fullverdig planet. I fjor sommer fikk Pluto i tillegg betegnelsen plutoide.

Pluto befinner seg nesten 6 milliarder kilometer fra Solen – 40 ganger lenger unna enn Jorden – og mottar under en tusendel så mye solvarme. Temperaturen er derfor temmelig hustrig. På overflaten er det rundt 220 minusgrader (den absolutt lavest mulige temperaturen er 273 minusgrader).. Men Pluto har en ganske avlang bane som gjør at det i noen tiår av objektets 248 år lange omløpstid rundt Solen befinner seg innenfor banen til Neptun. Pluto er nå på vei vekk fra Solen igjen og den tynne atmosfæren som finnes vil etter hvert fryse til is på overflaten.

Når Pluto om et par hundre år igjen nærmer seg Solen vil isen fordampe og gjenskape atmosfæren! Plutos atmosfære er bare en 100 000-del av Jordens og består av mest nitrogen, spor av metan og antagelig CO.

Pluto har aldri blitt besøkt av romsonder og det var først på 1980-tallet atmosfæren ble oppdaget. Hittil har forskerne bare kunnet studere de ytre lagene, men et spesielt kamera for observasjoner av infrarødt lys (CRIRES) i kombinasjon med et av Jordens største teleskoper har klart å avdekke hvordan hele atmosfæren er bygget opp.

Selv et av de mest detaljerte bildene som noen gang er tatt av Pluto viser kun antydninger til lyse og mørke områder.
Foto: ES/NASA/STScI

Varme i isødet

På Jorden synker temperaturen oppover med omtrent 6 grader per kilometer. På Pluto er det motsatt – temperaturen stiger med 3 til 15 grader per kilometer oppover og gjør at nesten hele atmosfæren er 40 grader mindre iskald enn bakken. En slik såkalt temperaturinversjon ser ut til å dekke det meste av dvergplaneten, kanskje hele.

Årsaken er overraskende store mengder med metan- omkring en halv prosent av atmosfæren er metan.

Enten er Pluto dekket av et tynt lag med metan som hindrer at nitrogenisen fordamper, eller det er områder med rent metan på overflaten.

Svaret får vi i juli 2015 når Pluto for første gang blir besøkt av en romsonde som skal fotografere og studere overflaten og atmosfæren.

By Knut Jørgen Røed Ødegaard
Published Aug. 13, 2012 3:43 PM - Last modified Sep. 4, 2013 2:05 PM