Oktober

Published Aug. 21, 2012 3:30 PM

NASAs månesonde Lunar CRater Observation and Sensing Satellite (LCROSS) kolliderte idag med månens overflate som planlagt, i et krater nær sydpolen hvor sollyset aldri slipper til. Nå rettes en rekke teleskoper og sonder mot nedfallsområdet, for å finne svaret på spørsmålet om det finnes vann-is nede i disse kraterene. Tilstedeværelsen av vann vil være et viktig ledd i menneskenes fremtidige bemannede ferder til månen, enten de er kortvarige eller permanente.

Published Aug. 21, 2012 12:17 PM

En meget stor ring er oppdaget rundt ringplaneten Saturn. Planetens fantastiske ringsystem ble først sett av Galileo Galilei i 1609, men nå er en ny ring overraskende nok oppdaget. Det passer derfor spesielt bra at oppdagelsen er gjort i Det internasjonale astronomiåret.