Prøveforelesning: Morad Amarzguioui

Cand. scient. Morad Amarzguioui ved Institutt for teoretisk astrofysikk avholder prøveforelesning over oppgitt emne: What can the LHC teach us about cosmology?

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Per Lilje.

Publisert 11. apr. 2012 14:46 - Sist endret 24. feb. 2020 13:10