Prøveforelesning: Anna Pietarila Graham

M. sc. Anna Pietarila Graham ved Institutt for teoretisk astrofysikk avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The internal structure of the Sun as deduced from helioseismology

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Per B. Lilje.

Publisert 11. apr. 2012 14:49 - Sist endret 24. feb. 2020 13:11