Prøveforelesning: Åse Marit Janse

Cand. scient. Åse Marit Janse ved Institutt for teoretisk astrofysikk avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Interactions of the heliosphere with the local interstellar medium: termination shock and particle influx

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Jan Karsten Trulsen.

Publisert 11. apr. 2012 14:51 - Sist endret 24. feb. 2020 13:11