Prøveforelesning: Øystein Olsen

Cand. scient. Øystein Olsen ved Institutt for teoretisk astrofysikk avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Dynamical structure of the solar system

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Per Lilje.

Publisert 11. apr. 2012 15:43 - Sist endret 24. feb. 2020 13:12