Prøveforelesning: Wojciech Jacek Miloch

M.Sc. Wojciech Jacek Miloch ved Institutt for teoretisk astrofysikk avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Diffusion processes in turbulent systems

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Øystein Elgarøy.

Publisert 11. apr. 2012 14:52 - Sist endret 26. okt. 2021 10:10