Prøveforelesning: Patrick Antolin

M. Sc. Patrick Antolin ved Institutt for teoretisk astrofysikk avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Why we haven't solved the coronal heating problem yet.

Patrick Antolin.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon


For mer informasjon, kontakt professor Frode K. Hansen.

Publisert 27. mars 2012 15:00 - Sist endret 7. feb. 2020 16:04