Prøveforelesning: Lars Heggland

Cand. scient Lars Heggland ved Institutt for teoretisk astrofysikk avholder prøveforelesning over oppgitt emne: New insights into extrasolar planets.

Lars Heggland

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

For mer informasjon, kontakt professor Øystein Elgarøy.

Publisert 16. apr. 2012 10:04 - Sist endret 7. feb. 2020 16:04