Prøveforelesning: Sandro Scodeller

M. Sc. Sandro Scodeller ved Institutt for teoretisk astrofysikk avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Galaxy surveys as dark energy probes»

M. Sc. Sandro Scodeller

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

For mer informasjon, kontakt førsteamanuensis Luc Rouppe Van Der Voort.

Publisert 29. nov. 2012 13:39 - Sist endret 7. feb. 2020 16:05