Prøveforelesning: Nuno Miguel Rodrigues Guerreiro

M.Sc. Nuno Miguel Rodrigues Guerreiro ved Institutt for teoretisk astrofysikk avholder prøveforelesning over oppgitt emne: What causes 'superflares' on other stars?

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

For mer informasjon, kontakt professor Per Lilje.

Publisert 4. apr. 2013 13:53 - Sist endret 7. feb. 2020 16:05