Prøveforelesning: Marit Sandstad

M. Sc. Marit Sandstad ved Institutt for teoretisk astrofysikk avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Dark matter candidates.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

For mer informasjon, kontakt førsteamanuensis Luc Rouppe van der Voort.
 

Publisert 23. okt. 2013 09:05 - Sist endret 7. feb. 2020 16:05